Baníctvo a železiarstvo v Gemeri-Malohonte

 

Baníctvo a železiarstvo v Gemeri-Malohonte25. 09. 2018 – 07. 03. 2019
Vernisáž výstavy – 25. 09. 2018 (utorok) o 15.00 hod.
Kurátorky výstavy: Mgr. Ľudmila Pulišová a Mgr. Martina Oštrom Mareková

Výstava predstaví prostredníctvom fotografií a zbierkových predmetov bohatú tradíciu baníctva a železiarstva v Gemeri-Malohonte od čias mladšej doby bronzovej až po súčasnosť. Zameria sa nielen na hlbinnú ťažbu, ale aj na spracovanie rudy a povrchovú ťažbu v miestnych existujúcich i zaniknutých kameňolomoch. Samostatne bude prezentovaná ťažba a spracovanie železnej rudy, mastenca a magnezitu. Návštevník sa zoznámi s minulosťou a súčasnosťou ložiska mastenca a magnezitu Mútnik – Hnúšťa, so zaniknutou baňou Burda – Rovné, s magnezitovým závodom v Hačave s najstaršou rotačnou pecou na pálenie magnezitu na svete, so železiarňami v Likieri – Hnúšťa, ktoré spravovala jedna z najvýznamnejších železiarskych spoločností 19./20. storočia Rimamuránsko-šalgotarjánska železiarska účastinná spoločnosť. Výstava bude doplnená o ukážky železných rúd a nerastných surovín. Pripravené budú rôzne hravé aktivity a komentované prehliadky.

Výstavu finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj.BBSK

 

 

Fotografie z výstavy:

 

Baníctvo a železiarstvo v Gemeri-Malohonte Baníctvo a železiarstvo v Gemeri-Malohonte Baníctvo a železiarstvo v Gemeri-Malohonte Baníctvo a železiarstvo v Gemeri-Malohonte Baníctvo a železiarstvo v Gemeri-Malohonte
Baníctvo a železiarstvo v Gemeri-Malohonte Baníctvo a železiarstvo v Gemeri-Malohonte Baníctvo a železiarstvo v Gemeri-Malohonte Baníctvo a železiarstvo v Gemeri-Malohonte  

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota