Dezider Fertő. Rómsky rezbár.

 

Dezider Fertő. Rómsky rezbár.25. 10. 2018 – 20. 02. 2019
Vernisáž výstavy – 25. 10. 2018 o 15.00 hod.
Kurátorky výstavy: PhDr. Oľga Bodorová a Mgr. Ľudmila Pulišová

Výstava prostredníctvom zbierkových predmetov z fondov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote, Muzea romské kultury v Brne a Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre predstaví tvorbu tohto dodnes výnimočného výtvarníka – rezbára, ako jedného z najvýraznejších predstaviteľov rómskej neprofesionálnej výtvarnej tvorby.
Za relatívne krátke obdobie stihol Dezider Fertő (1921 – 1996) vytvoriť pomerne rozsiahli súbor takmer 200 drevených plastík a reliéfov. Pracoval technikou vyrezávania do drevených soklíkov a reliéfov z lipového, alebo orechového dreva. Pri svojej tvorbe využíval námety z tradičného a súčasného života Rómov a Nerómov i cirkevné motívy. Najviac mu však učarili námety z obyčajného života Rómov – hudobníkov, ktoré zvečnil do figúrok rómskych muzikantov pri hre v krčme, na zábavách, na svadbách. Zachytil aj kočovných Rómov, rómske osady, pohreby a rozprávkové motívy. Vo svojej tvorbe sa venoval nielen histórii Rómov, ale zaznamenal aj prostredie v ktorom žil, a to v podobách susedov, rozsievača obilia, pastiera kráv, či oráča za pluhom. Zobrazil tiež atmosféru krčiem s rómskou kapelou, dožinky, hrnčiara za hrnčiarskym kruhom z neďalekých Držkoviec, alebo podobu sediaceho Budhu. V najrôznejších modifikáciách sa venoval aj tematike žien v rozličných životných situáciách: madona s dieťaťom, rómska muzikantka - huslistka, krčmárka, družka, žena s deťmi, či žena pri miesení cesta, žena s košíkom, žena s pecňom chleba, alebo žena tkáčka.

 

Výstava je realizovaná s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Fondu na podporu kultúry národnostných menšín

 

Výstava je realizovaná s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

BBSK

 

 

Fotografie z výstavy:

 

Dezider Fertő. Rómsky rezbár. Dezider Fertő. Rómsky rezbár. Dezider Fertő. Rómsky rezbár. Dezider Fertő. Rómsky rezbár. Dezider Fertő. Rómsky rezbár.
Dezider Fertő. Rómsky rezbár. Dezider Fertő. Rómsky rezbár. Dezider Fertő. Rómsky rezbár. Dezider Fertő. Rómsky rezbár.  

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota