Najkrajšie kŕmidlo, IX. ročník

 

Najkrajšie kŕmidlo, IX. ročník15. 11. 2018 – 15. 12. 2018
Vernisáž: 15. 11. 2018 o 13.00 hod.
Kurátorka výstavy: RNDr. Monika Gálffyová

„Najkrajšie kŕmidlo“ je názov súťaže a výstavy, ktoré Gemersko-malohontské múzeum pravidelne usporadúva od roku 2006. Cieľom je prehĺbiť vzťah medzi múzeom a školami a upriamiť pozornosť detí na prírodu, zvlášť vtáky, ktoré sú v zimnom období odkázané na pomoc ľudí. Úlohou žiakov je vyrobiť funkčné kŕmidlo, vlastnoručne alebo za pomoci rodičov, pedagógov i kamarátov, z najrôznejších materiálov, ako prírodných (napr. z dreva, kokosových orechov, šúpolia), tak aj umelých (napr. z plastových fliaš). Súťaže sa zúčastní približne 40 žiakov z 8 škôl z okresov Rimavská Sobota, Revúca a Poltár. Všetky kŕmidlá budú súčasťou výstavy, ktorá predstaví kŕmidlá vyrobené žiakmi druhého stupňa základných škôl a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií v rámci rovnomennej súťaže. Súčasťou otvorenia výstavy bude aj slávnostné vyhodnotenie súťaže a odmenenie zhotoviteľov najkrajších kŕmidiel.

 

Výstava je realizovaná s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

BBSK

 

 

Fotografie z výstavy:

 

Najkrajšie kŕmidlo, IX. ročník Najkrajšie kŕmidlo, IX. ročník  Najkrajšie kŕmidlo, IX. ročník  Najkrajšie kŕmidlo, IX. ročník   
Najkrajšie kŕmidlo, IX. ročník  Najkrajšie kŕmidlo, IX. ročník  Najkrajšie kŕmidlo, IX. ročník     

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota