Marec – mesiac knihy, 13. ročník

 

Marec – mesiac knihy, 13. ročníkBeseda s Alexandrom Botošom, autorom knihy
Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov


06. 03. 2018 o 9.00 a 11.00 hod.
Vstup na besedu je bezplatný.

Účasť je potrebné nahlásiť vopred. Kontaktná osoba – Mgr. Iveta Krnáčová (krnacova@gmmuzeum.sk, 047/5632741 alebo 0910925955).

V rámci každoročne organizovaného podujatia Marec – mesiac knihy knižnica Gemersko-malohontského múzea prezentuje zaujímavé knižné tituly od vybraných regionálnych autorov. Tento rok je to už 13. ročník, na ktorom archeológ múzea PhDr. Alexander Botoš predstaví svoju knihu Rimavská Sobota vo svetle archeológie a archeologických nálezov. Tohtoročná beseda je zároveň súčasťou programu 18. ročníka celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý bude prebiehať 5. – 11. marca 2018.
132-stranová publikácia čitateľovi približuje praveké, protohistorické, včasnostredoveké, stredoveké a novoveké osídlenie mesta Rimavská Sobota. Okrem iného sa v nej dočítate o významnom osídlení mesta v neskorej a mladšej dobe bronzovej, kedy bolo územie súčasného mesta významným hospodárskym a obchodným centrom pilinskej a kyjatickej kultúry. V knihe sa čitateľ oboznámi s osídlením mesta v mladšej dobe železnej, v dobe rímskej, ako aj vo včasnostredovekom období. Autor sa v knihe venuje aj otázkam vzniku mesta Rimavská Sobota na základe písomných prameňov a archeologických nálezov, pričom náležitú pozornosť venuje srdcu stredovekého mestského jadra – Hlavnému námestiu a jeho dominante - Kostolu sv. Jána Krstiteľa. Autor vo svojej publikácii predstavuje aj najvýznamnejšie archeologické nálezy, od neolitu (cca 6000 rokov pred Kr.) až po 19. storočie, ktoré boli objavené jednak náhodne pri rôznych výkopových prácach, ale aj počas archeologických výskumov v období od roku 1868 až do súčasnosti. Kniha je bohato doplnená farebnými fotografiami a kresbami archeologických nálezov, ako aj mapami osídlenia mesta v jednotlivých etapách praveku a stredoveku.
Publikáciu vydalo Gemersko-malohontské múzeum v roku 2017 a jej vydanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 

Fotografie z podujatia:

 

         
         
         
         

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota