Roland Neupauer – Nesúvislosti

 

Roland Neupauer – Nesúvislosti08. 03. – 31. 05. 2018
Vernisáž výstavy: 08. 03. 2018 o 15.00 hod.
Kurátorka: Mgr. Angelika Kolár (historička umenia GMM)

Roland Neupauer (*1980) je súčasný mladý autor, pôsobiaci v Krásnohorskom Podhradí. Napriek svojej ťažkej chorobe patrí k výrazným individualitám s veľkým tvorivým potenciálom, ktorý prináša nový a svieži prístup k maliarskemu spracovaniu aktuálnych tém. Neupauer je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave ateliéru prof. Jána Bergera. V súčasnosti sa venuje vlastnej voľnej tvorbe, v ktorej reflektuje svoje domáce prostredie a subjektívne vnímanie vnútorných i vonkajších podnetov pôsobiacich na jeho osobnosť. Maľba sa stala v jeho prípade nevyhnutnosťou. Je preňho určitou formou terapie a možnosťou bezprostredného prejavu a vyjadrenia myšlienok, ideí, názorov.
Paradoxne maľbu samotnú od detstva obchádzal, považoval ju iba za čosi sprievodné vo vzťahu k línii a kresbe. Až neskôr ho začala zaujímať plocha a jej obsah, farba a výraz, pričom v pozadí jeho maľby je stále cítiť grafiku a kresbu. Tým že tvorí, komunikuje s divákom, ale predovšetkým so samotným bytím. Uvedomuje si a je fascinovaný tým, že nutne vzniká nejaká výpoveď. Dlhodobo nedokáže udržať jeden myšlienkový smer a tak sa stáva, že vytvorí úplne inú kompozíciu ako sa na začiatku rysovala. Výsledok tak často závisí jednak od momentálnej nálady, energie a zdravotného stavu tvorcu, ale taktiež od množstva rušivých elementov z okolia. Neupauerova maľba, ako forma kontemplatívnej aktivity, je silne sugestívna a gestická, s cieľom vyvolať v divákovi reakciu a vlastnú interpretáciu.
Rimavskosobotské publikum sa s jeho tvorbou mohlo už zoznámiť v priestoroch Mestskej galérie, kde mal autorskú výstavu v roku 2014 a niekoľkokrát sa dostal aj do výberu Bienále maľby. S odstupom času však prichádza s výberom nových diel, prostredníctvom ktorých je možné sledovať posuny a smerovanie autora v rámci abstraktnej maľby. V posledných dielach používa lineárne odtlačky prefabrikovaných dosiek. Kde práve ich mechanickým, súmerným vzorom podopiera dojem konštrukcie v organickej maľbe. Aj tu sa obracia na tlačiarenskú (grafickú) skúsenosť z minulosti.

 

Fotografie z výstavy:

 

Roland Neupauer – Nesúvislosti Roland Neupauer – Nesúvislosti Roland Neupauer – Nesúvislosti Roland Neupauer – Nesúvislosti Roland Neupauer – Nesúvislosti
Roland Neupauer – Nesúvislosti Roland Neupauer – Nesúvislosti Roland Neupauer – Nesúvislosti Roland Neupauer – Nesúvislosti  

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota