Noc múzeí a galérií, XIV. ročník

 

Noc múzeí a galérií, XIV. ročníkDátum konania: 19. 05. 2018 (sobota)
Čas: 18:00 – 23:00
Vstupné: 1 €, deti do 6 rokov zdarma


Noc múzeí a galérií sa organizuje pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí, pod patronátom Rady Európy. Iniciátorom podujatia sú múzeá v Paríži, ktoré každoročne vyzývajú múzeá a galérie v celej Európe k zapojeniu sa do neopakovateľnej noci plnej zážitkov. Je to celoeurópske podujatie a jeho cieľom je v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany v rámci kultúrnej výmeny, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy. Najprirodzenejšie sa tento cieľ napĺňa pri neformálnom vzdelávaní, pri kultivovanom oddychu v netradičnom čase a atmosfére, akým toto podujatie bezpochyby je.

PROGRAM:

18:00 Slávnostné zahájenie podujatia riaditeľkou múzea

Hosť večera – KVH ČSĽA Anthropoid Mýto pod Ďumbierom

Klub vojenskej histórie Anthropoid z Mýta pod Ďumbierom predstaví kúsok vojenskej histórie Československej ľudovej armády z rokov 1954 - 1990, okrem toho aj zaujímavú vojenskú techniku, zbrane, statické vybavenie, uniformy a muníciu ozbrojených zložiek niekdajšej ČSSR. Ukážka sa zopakuje o 21.00 hod.

Stretnutie s autorom a komentovaná prehliadka výstavy Rolanda Neupauera „Nesúvisloti“

Počítačové báje a povesti – ukážka práce so starými počítačmi so sprievodným slovom zástupcov spoločnosti RSNET (od 20:00)

Prezentácia keramickej tvorby hrnčiarky Danky Bakšovej
Danka Bakšová z Hrnčiarskych Zalužian je jedinou žijúcou hrnčiarkou tohto regiónu. Originálnu keramickú tvorbu príde návštevníkom osobne predstaviť, ukázať remeselnú zručnosť i porozprávať o všetkom, čo je s týmto vzácnym remeslom spojené.

Prednáška botaničky Ing. Veroniky Rízovej zo Správy CHKO Cerová vrchovina s názvom „Biodiverzita regiónu Gemer-Malohont
(od 19:00 a od 21:00)

Počas podujatia budú celý večer otvorené priestory stálych expozícií múzea – Stála vlastivedná expozícia a Protifašistický odboj a SNP v regióne Gemer-Malohont

Aktuálne výstavy:
Roland Neupauer – Nesúvislosti
Kremíkové nebo. Historická výpočtová technika zo zbierok
spoločnosti RSNET, s.r.o.
Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu
Spomienka muránskej kameniny

Každý 100. návštevník dostane darček od riaditeľky múzea.

Program sa zopakuje o 21:00.

Zmena programu vyhradená.


Výstavu finančne podporil BBSK


SPONZORI:
IK Catering Rimavská Sobota
Pekáreň Lőrincz Rimavská Sobota
firma GULIK Rimavská Sobota

 

 

Fotografie z podujatia:

 

Noc múzeí a galérií, XIV. ročník Noc múzeí a galérií, XIV. ročník Noc múzeí a galérií, XIV. ročník Noc múzeí a galérií, XIV. ročník  
Noc múzeí a galérií, XIV. ročník Noc múzeí a galérií, XIV. ročník Noc múzeí a galérií, XIV. ročník Noc múzeí a galérií, XIV. ročník  
Noc múzeí a galérií, XIV. ročník Noc múzeí a galérií, XIV. ročník Noc múzeí a galérií, XIV. ročník Noc múzeí a galérií, XIV. ročník  
         

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota