Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu

 

Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu04. 05. – 31. 08. 2018
Vernisáž výstavy – 04. 05. 2018 o 12.30 hod.
Kurátor výstavy: Ing. Miroslav Ondráš (Klub vojenských veteránov ZV SR Trenčín)
Zodpovedná za GMM: PhDr. Oľga Bodorová (riaditeľka GMM)

Výstava je venovaná pamiatke slovenského učiteľa, vojaka a bojovníka FFI, rodáka z Klenovca, Karolovi Pajerovi (1919 – 1944). Karol Pajer po porážke Francúzska nacistickým Nemeckom pomohol zachrániť stovky detí z rôznych častí Európy pred ich deportáciou a padol ako partizán v boji za slobodu Francúzska a Slovenska proti presile vojsk nemeckých okupantov a francúzskej kolaborantskej vlády v priestore Mont-Mouchet pri mestečku Pinols.

Výstava je sprístupnená pri príležitosti Dní mesta Rimavská Sobota. Vznikla v spolupráci Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote s Oblastným výborom Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Rimavskej Sobote, Klubom priateľov Francúzska a Slovenska v Žiline, Židovskou náboženskou obcou v Rimavskej Sobote, Klubom vojenských veteránov v Trenčíne a mestom Rimavská Sobota.

 

Výstavu finančne podporil BBSK

 

Fotografie z výstavy:

 

Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu
Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu Karol Pajer – hrdina boja proti fašizmu

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota