Predmet mesiaca marec 2018

 

Chochláč severský (Bombycilla garuulus)

 

Chochláč severský (Bombycilla garuulus)Súčasťou zbierkového fondu Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote sú aj zbierkové predmety z oblasti zoológie. Patrí k nim aj dermoplastický preparát chochláča severského (Bombycilla garrulus), ktorý je predmetom mesiaca marec.
Väčšinou už malé deti vedia, že mnohé druhy vtákov do nás na zimu odlietajú do „teplých krajín“, teda väčšinou do Afriky či Stredomoria. Sú však aj druhy vtákov, pre ktoré je „teplou krajinou“ Slovensko. Jedným z nich je aj chochláč severský.
Chochláče severské hniezdia v Škandinávii a na severe Ruska. V zime sa živia rôznymi bobuľami, hlavne jarabinou. V čase jej nedostatku podnikajú tzv. invázie do strednej, západnej a južnej Európy, teda aj na naše územie. Prvé jedince k nám prilietajú už v novembri, ich počet stúpa v decembri a januári a potom postupne klesá, posledné jedince odlietajú do svojich hniezdisk spravidla koncom marca. Väčšinou sa zdržiavajú v kŕdľoch, ktoré majú niekoľko desiatok, no v čase silnej invázie až niekoľko stoviek členov. Obľubujú hlavne kroviny s dostatkom bobúľ, napríklad medze zarastené šípkami a trnkami, aleje popri cestách s jarabinou, no často prilietajú aj do parkov, sadov a záhrad, kde sa živia jablkami alebo iným ovocím, ktoré ostalo na stromoch. Môžeme ich spoznať podľa typického chochola, výrazného červeno-žltého sfarbenia na krídlach, žltého konca chvosta a zvonivého hlasu.
V roku 2006 bola na našom území silná invázia chochláčov severských, kŕdle, ktoré tvorilo niekoľko stoviek jedincov, sa zdržiavali aj v Rimavskej Sobote. Tento jedinec tu 21. februára narazil do okna budovy a následkom zranení uhynul.

 

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota