Predmet mesiaca apríl 2018

 

Reštaurované staré tlače 17. – 19. storočia

 

Reštaurované staré tlače 17. – 19. storočiaV roku 2017 získalo Gemersko-malohontské múzeum dotáciu z Fondu na podporu umenia vo výške 3 000,- Eur na realizáciu tretej etapy projektu „Reštaurovanie tlačí 17. - 19. storočia“. Fond na podporu umenia je aj hlavným partnerom projektu. Banskobystrický samosprávny kraj kofinancoval projekt z účelových prostriedkov sumou 158,50,- EUR.
Zrealizované bolo komplexné odborné reštaurovanie štyroch vybraných starých tlačí z historického knižného fondu múzea, ktoré sú bádateľmi žiadané. Zreštaurovaná bola obsiahla medicínska náuka Daniela Sennerta, doktora medicíny a profesora na Univerzite vo Wittenbergu, vydaná v roku 1611. Ďalej boli zreštaurované dve teologické diela Felixa Bidembacha, doktora teológie evanjelickej cirkvi, z roku 1609 a 1610 a Bratislavské artikuly z roku 1791. Reštaurovanie realizoval so zreteľom na zachovanie autenticity, pôvodnosti a špecifickosti knižných väzieb Mgr. Art. Štefan Kocka, reštaurátor historickej knižnej väzby, člen Komory reštaurátorov Slovenska.
Cieľom projektu reštaurovania je záchrana poškodených tlačí 17. - 19. storočia pre budúce generácie. Realizácia projektu prebieha vo viacerých etapách. Všetky zreštaurované knihy sú dostupné k bádaniu v knižnici múzea.
Staré tlače boli odborne zreštaurované a použité pracovné postupy a fotografie zreštaurovaných tlačí sú obsiahnuté v hodnotiacich správach reštaurátorských prác, ktoré sú prílohou vystavených tlačí. Realizácia tohto projektu je prínosom širokej čitateľskej verejnosti.

Zreštaurované staré tlače 17. – 19. storočia, ktorú budú od 3. do 30. apríla 2018 vystavené v priestoroch múzea:

1.
SENNERT, Daniel
Institutionum Medicinae Libri V: Auctore Daniele Sennerto, Vratislaviensi, D. et Medicinae in Academia Witebergensi Professore P. Witebergae, Apud Zachariam Schurerum. Typis Wolfgangi Meisneri, Anno MDCXI. [1611]. 20 x 16 cm. [22], 1194, [40] strán.

2.
BIDEMBACH, Felix
Promptuarii Exequialis Pars altera: Continens Centvrias Dvas Dispositionum, Qvibus Themata funebria, Sive Scripturae dicta varia quae dé morte sepultura... Pro Tyronibvs in Ministerio Ecclesiarum Ducatus Wirtembergici, et cateris. Autore Felici Bidembachio D... Lipsiae, Ex Officina Typographica Abrahami Lambergi. Anno MDCIX. [1609] . 15,5 x 9 cm. [14], 915, [20] strán.


3.
BIDEMBACH, Felix
Concionvm Poenitentialivm et Praeparatoriarvm, Qvae Ad Dignam Coenae Dominicae perceptionem, eiusdem Celebrationi, in Vigiliis Festorvm atque aliis, praemitti debent. Decades VII. Pro Tyronibvs in Ministerio Ecclesiarum Ducatus Wittembergici. Authoribus Fratribus Bidembachiis DD. Theologis... exprimuntur.
Francofvrti, Exprimebat Iohannes Bringer, sumptibus Iohannis Berneri Anno MDCX. [1610]. 15,5 x 9,5 cm. [18], 301 strán.

4.
Articuli Diaetales Posonienses Anni M. DCC. XCI. Cum spec. Privilegio S.C.R.A. Majestatis. Leopoldus m. pr. Comes Carolus Pálffy m. pr. Alexander Pásztory m. pr.
Posonii, Typis Joannis Michaelis Landerer [1791] . 17 x 10 cm. 136 strán.Fond na podporu umenia
Reštaurovanie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Banskobystrický samosprávny kraj
Reštaurovanie finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj.

 

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota