Predmet mesiaca august a september 2018

 

Fotografie z udalostí augusta 1968 v Rimavskej Sobote a okolí

 

Rimavská Sobota, august 1968Pri príležitosti 50. výročia vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa vystaví Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote súbor fotografií, ktoré zachytávajú vpád sovietskych vojsk 21. augusta 1968 v Rimavskej Sobote a okolí. Fotografie budú v priestoroch múzea vystavené od 18. augusta do 30. septembra 2018.
Rimavská Sobota, august 1968Na dobových fotografiách, ktoré sú dnes vďaka Igorovi Mikitovi súčasťou fotoarchívu Gemersko-malohontského múzea, spoznávame dnešnú ulicu SNP a budovu Hotela Tatra v Rimavskej Sobote, ako i reakcie obyvateľstva na objavenie cudzích tankov v centre mesta. Fotografie dokumentujú aj dvojjazyčnosť Rimavskej Soboty v 60-tych rokoch 20. storočia, o čom svedčia plagáty vyzývajúce obyvateľstvo svojim podpisom podporiť Dubčekovo vedenie a na okamžitý odchod okupačných vojsk z nášho územia.
Tornaľa, august 1968Na ďalších čierno-bielych snímkach sú ľahké obrnené vozidlá a tanky sovietskej motorizovanej pechoty na uliciach Tornale. Je možné vidieť aj sovietsky sanitný autobus so zranenými na uliciach. Autorom fotografií je archeológ profesor Václav Furmánek, ktorý v tom období uskutočňoval archeologický výskum v Tornali, a v roku 2016 daroval tieto fotografie múzeu.
Tornaľa, august 1968Raritou a zaujímavosťou augustových udalostí je však samizdatový leták z 29. augusta 1968 v maďarskom jazyku. Návštevníkov múzea môže zaujať práve táto autentická podoba strojom písaného textu. Ide o mimoriadne číslo miestnych Gemerských zvestí s názvom „Gömöri Hírlap”, zaoberajúci sa plénom OV KSS v Rimavskej Sobote, ako i s oficiálnym stretnutím predstaviteľov Československa a Sovietskeho zväzu v Moskve. Predmetná tlačovina, ako aj predmetné fotografie, ktoré sú dnes súčasťou historického zbierkového fondu Gemersko-malohontského múzea, poskytujú pohľad na atmosféru doby a uvažovanie ľudí v nej.

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota