Predmet mesiaca november 2018

 

Bronzový závesok typu Včelince

 

Bronzový závesok typu VčelinceBronzový závesok typu Včelince bol súčasťou veľkého depotu (pokladu) bronzových predmetov, ktorý pozostával až zo 177 kusov. Depot bol objavený v roku 1907 vo Včelinciach, na pozemku Bélu Szilárdyho, v polohe Lászlófala a pre Gemersko-malohontské múzeum ho zachránil včelinský notár Rafael Osváth. Depot pochádza zo začiatku strednej doby bronzovej (1500 – 1450 pred Kristom), patrí do horizontu tzv. kosziderských depotov. Je predstaviteľom vyspelého severokarpatského bronziarstva.
Samotný závesok je tvorený stredovým plochým kotúčom, na ktorom je umiestnený plastický vystupujúci rovnoramenný kríž. Na plochý kotúč nasadajú dva výčnelky v podobe rohov v adoračnom geste. Tretí roh sa nezachoval.
Z ostrova Kréta, z minojského pohrebiska, pri lokalite Mochlos pochádza mramorové pečatidlo, na ktorom je schematicky znázornená ľudská tvár s dvomi rohmi a tyčinkou falického tvaru, ako aj s rukami v adoračnom geste. Na pečatidle je zobrazená nadprirodzená bytosť, pravdepodobne démon alebo škriatok. Rohaté závesky typu Včelince sú pečatidlu z Mochlosu veľmi podobné, sú však schematicky znázornené. Môžeme teda predpokladať, že výrobca závesku zo Včeliniec poznal ich minojskú predlohu. Transformoval ju však podľa svojich schopností a v súlade s karpatským kultom doby bronzovej.
Rohatý závesok typu Včelince má unikátne postavenie európskeho významu, nakoľko bol vyhotovený podľa východostredomorských predlôh a je dokladom kontaktov Karpatskej kotliny, ako aj samotného Gemera v dobe bronzovej s vyspelou minojskou civilizáciou.
V súčasnosti sú v celej Karpatskej kotline okrem včelinského závesku známe len tri ďalšie takéto závesky. Dva pochádzajú z územia Maďarska (objavené boli na lokalitách Oszlár a Nagyhangos – Kölesd) a ďalší závesok bol objavený na rakúskom pohrebisku na lokalite Neumarkt an der Ybbs.

 

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota