XXXV. ročník Okresnej vlastivednej súťaže PRAMENE

 

Dátum konania: 07. 06. 2018
Okresnú vlastivednú súťaž „PRAMENE“ organizuje Gemersko-malohontské múzeum už od roku 1983. Jej cieľom je doplniť vedomosti žiakov o regionálny rozmer. Je určená žiakom 7. ročníkov ZŠ (prihlasujú sa 5-členné družstvá) a druhotným cieľom súťaže je vzbudenie záujmu o regionálnu históriu. Súťaž každoročne prebieha v jednom kole. Od svojho začiatku je súťaž orientovaná hlavne na stálu expozíciu múzea. Príprava na súťaž je aj motiváciou k návšteve múzea a k systému samostatnej prípravy. Predchádza jej rozsiahly lektorský výklad zameraný na obsah súťaže.
Súťažiace družstváV tomto roku to bol jubilejný ročník a preto bola súťaž rozšírená z pôvodných päť častí na šesť. Pribudlo jedno kolo pod názvom „Vysvetli pojem“. Okrem toho sa v súťaži ukrývalo aj niekoľko ďalších prekvapení, ktoré súťaž spestrili a odľahčili. Súťažiace družstvá prezentovali svoje vedomosti z piatich odborov, ktoré odrážajú skladbu zbierkových fondov múzea. V dvoch odboroch sa odpovedalo ústne (žiaci si ťahali otázky, každé družstvo jednu) a v troch odboroch písomne (súťažiace družstvá písali test). Aj nové ústne kolo súťaže prebehlo formou ústnych odpovedí na otázky, ukrývajúce sa pod vyžrebovanými číslami. Odborná porotaOdpovede jednotlivých družstiev hodnotila odborná porota (odborní pracovníci, kurátori fondov múzea), jej predsedkyňou bola riaditeľka múzea PhDr. Oľga Bodorová. V odbornej porote je už tradične prítomný aj hosť z MsÚ Rimavská Sobota (z oddelenia školstva, mládeže a športu), v roku 2018 to bola PaedDr. Dana Spišáková.
Víťazné družstvá získali okrem diplomov i zaujímavé vecné ceny, udelené boli aj dve špeciálne ocenenia za individuálne položené otázky. V roku 2018 súťažilo spolu 8 družstiev zo šiestich základných škôl z okresov Rimavská Sobota, Poltár a Revúca.

 

Umiestnenie

Súťažiace družstvá

I. miesto

ZŠ Dr. Vladimíra Clementisa, Tisovec

II. miesto

ZŠ Vladimíra Mináča, Klenovec

III. miesto

ZŠ Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota

IV. miesto

ZŠ P. K. Hostinského, Rimavská Sobota III.

ZŠ Jesenské

V. miesto

ZŠ Ferencza Kazinczyho, Tornaľa

VI. miesto

ZŠ P. K. Hostinského, Rimavská Sobota I.

VII. miesto

ZŠ P. K. Hostinského, Rimavská Sobota II.

 

Členovia víťazných družstiev:

I. miesto – ZŠ Dr. V. Clementisa TisovecI. miesto – ZŠ Dr. V. Clementisa Tisovec:
Nina Bútorová
Zara Trnavská
Patrícia Danková
Alžbeta Smitalová
Samuel Keleti

 

II. miesto – ZŠ s MŠ V. Mináča KlenovecII. miesto – ZŠ s MŠ V. Mináča Klenovec:
Denis Dovala
Miroslava Čepková Ľubomíra Oláhová
Elena Radičová
Erika Oláhová

 

III. miesto – ZŠ P. Dobšinského Rimavská SobotaIII. miesto – ZŠ P. Dobšinského Rimavská Sobota:
Zuzana Barnová
Lenka Kapcová
Nikol Jožová
Kristína Korčoková
Eduard Žilka

 

Fotografie z podujatia:

 

Odborná porota        
         
         
         

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota