Komentované prehliadky výstavy „30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine“

 

 

Komentované prehliadky výstavy 30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine04. 04., 12. 04., 17. 04., 25. 04. a 02. 05. 2019 o 9.00 a 10.00 hod. - pre školy (je potrebné sa prihlásiť - t. č.: 047/56 32 741 alebo e-mail: marekova@gmmuzeum.sk)

17. 04. 2019 o 17.00 hod. - pre verejnosť
Vstupné: 1€

Komentované prehliadky výstavy „30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine“ budú viesť pracovníci Správy CHKO Cerová vrchovina. Prehliadka potrvá 60 minút a detailne predstaví nielen rastlinstvo, živočíšstvo a neživú prírodu tohto regiónu, ale aj jej históriu a činnosť Správy CHKO Cerová vrchovina pri ochrane tohto jedinečného územia.

 

 

Fotografie z podujatia:

 

Komentované prehliadky výstavy 30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine   Komentované prehliadky výstavy 30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine   Komentované prehliadky výstavy 30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine
Komentované prehliadky výstavy 30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine   Komentované prehliadky výstavy 30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine   Komentované prehliadky výstavy 30 rokov ochrany prírody v Cerovej vrchovine

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota