Biblia a reformácia

 

Biblia a reformácia17. 09. - 20. 10. 2019
Vernisáž výstavy - 17. 09. 2019 o 15.00 hod.
Kurátori výstavy - Mgr. Zuzana Moncoľová, evanjelická farárka konseniorka
Mgr. Béla Pohóczky, farár
Výstavu otvorí - Mgr. Lázár Zsolt, evanjelický farár senior, Sarvaš (Maďarsko)
Mgr. Igor Mišina, emeritný evanjelický biskup

Výstava sa tematicky dotýka obdobia reformácie katolíckej cirkvi. Vystavené budú predmety, dokumenty a literatúra súvisiace s reformáciou, pochádzajúce zo súkromnej zbierky širkovského farára Bélu Pohóczkeho a jeho otca. Súčasťou výstavy budú aj staré tlače z obdobia reformácie a protireformácie, predovšetkým protestantská teologická literatúra – biblie, modlitebné knihy, knihy kázní, spevníky. Ich zbierku mohla verejnosť prvý krát vidieť v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v roku 2017, kedy prebiehala výstava venovaná 500. výročiu reformácie. Cieľom výstavy je pripomenúť si jednu z významných etáp v dejinách Európy a Slovenska, predstaviť počiatky, priebeh a osobnosti reformačného hnutia.

BBSKVýstava je realizovaná s finančnou podporou BBSK

 

 

Fotografie z výstavy:

 

Biblia a reformácia Biblia a reformácia Biblia a reformácia Biblia a reformácia Biblia a reformácia
Biblia a reformácia Biblia a reformácia Biblia a reformácia Biblia a reformácia Biblia a reformácia
         

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota