Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2019

 

 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2019Umenie a zážitok

1. - 30. 09. 2019

OTVORENIE NOVÝCH VÝSTAV
1. Havrany a ich príbuzní
2. Biblia a reformácia
3. István Hatvani (1718 - 1786)

PREHLIADKA MÚZEA
Stála vlastivedná expozícia, expozícia Protifašistický odboj a SNP v regióne Gemer-Malohont, Predmet mesiaca, aktuálne výstavy

SPRIEVODNÉ AKTIVITY
„QR kódy a história...čo majú spoločné?“ - spojenie výdobytkov modernej doby so zaujímavosťami z histórie múzea
Fotografovanie v replike rakúsko-uhorskej uniformy z 1. svetovej vojny

www.dekd.sk

 

 

Fotografie z podujatia:

 

         
         

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota