NA BAŇU KLOPAJÚ...

 

NA BAŇU KLOPAJÚ...7. 2., 14. 2. a 21. 2. 2019 (každý štvrtok)
KOMENTOVANÁ PREHLIADKA VÝSTAVY „BANÍCTVO A ŽELEZIARSTVO V GEMERI-MALOHONTE“
s jej autorkami Mgr. Ľudmilou Pulišovou a Mgr. Martinou Oštrom Marekovou (trvanie 60 min.)
o 9:00 a 11:00 - pre školy (je potrebné sa vopred prihlásiť - 047/56 32730 alebo 047/56 32741)
o 16:00 - pre verejnosť
Vstupné: 1€

 

28. 2. 2019 (štvrtok) o 16:30
KINO GEMER

Prezentácia publikácie „Gemer je vesmír - grafikon 165 166 167“ a regiónu Gemer s jeho technicko-priemyselným dedičstvom po stopách troch železničných tratí rozbiehajúcich sa z Plešivca do Muráňa, Slavošoviec a Dobšinej (trvanie 60 min.)
Prezentuje - Michal Hudák (www.vychodnepobrezie.org)
Vstupné: 2€

 

Fotografie z podujatí:

 

NA BAŇU KLOPAJÚ...   NA BAŇU KLOPAJÚ...   NA BAŇU KLOPAJÚ...
NA BAŇU KLOPAJÚ...   NA BAŇU KLOPAJÚ...   NA BAŇU KLOPAJÚ...

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota