Predmet mesiaca apríl 2019

 

Listina jezuitského rádu z roku 1739

 

Listina jezuitského rádu z roku 1739V apríli 2019 bude v priestoroch stálej expozície Gemersko-malohontského múzea prezentovaná pozoruhodná, čerstvo zreštaurovaná listina vystavená a podpísaná pätnástym generálnym predstaveným jezuitského rádu. Listina bude vystavená od 1. do 30. apríla.

Listina jezuitského rádu z roku 1739Ide o zakladajúcu listinu Mariánskej kongregácie s názvom Mariánska kongregácia Preblahoslavenej Nanebovzatej Panny Márie na jezuitskom gymnáziu v Liptovskom Mikuláši. Listina je podpísaná Generálnym predstaveným Spoločnosti Ježišovej Franzom Retzom v Ríme, 6. mája 1739.
Jezuiti prišli do Liptovského Mikuláša už v roku 1729. Pôsobili tu ako „pohybliví“ misionári. Robili misie, spovedali, kázali a slúžili omše a ostatné sviatosti. Mariánska kongregácia bola osobitné spoločenstvo laikov pod vedením jezuitu – prézesa. Združovala mládež k úcte Panne Márii. Konala pobožnosti, často jej členovia prijímali sviatosti (najmä svätú spoveď a sväté prijímanie a ďalšie sviatosti), starali sa o chudobných a chorých. Prvá takáto kongregácia vznikla v roku 1563 pri Collegium Romanum v Ríme.
Listina jezuitského rádu z roku 1739Franz (František) Retz sa narodil v Prahe 13. septembra 1673. Zomrel 19. novembra 1750 v Ríme. Bol jezuita pochádzajúci z Čiech. K Jezuitom vstúpil vo veku 16 rokov v Brne, 14. októbra 1689. Spoločnosťou Ježišovou (jezuitmi) bol zvolený za pätnásteho generálneho (hlavného) predstaveného Spoločnosti Ježišovej, ktorú riadil od 7. marca 1730 do 19. novembra 1750.
Pergamenová listina má rozmer 520 mm x 700 mm. Písmo, ktorým je listina napísaná je baroková antikva a italika, písmo 18. storočia. Text je písaný železodubienkovým atramentom. Listina je lemovaná zdobeným rastlinným motívom, na ktorom sa nachádza farebná vrstva červenej farby, v torzálnom stave.
Listina sa do zbierok Gemersko-malohontského múzea dostala v počiatkoch jeho existencie, pravdepodobne v roku 1907. V roku 2018 bola pergamenová listina zreštaurovaná Mgr. Art. Štefanom Kockom vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Listina bude prezentovaná verejnosti v zreštaurovanom stave prvýkrát na pôde múzea od jej nadobudnutia.

Fond na podporu umeniaProjekt reštaurovania listiny podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umeniaBBSKProjekt reštaurovania listiny spolufinancoval Banskobystrický samosprávny kraj

 

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota