Okresná vlastivedná súťaž PRAMENE, XXXVI. ročník

 

 

07. 06. 2019

 

Okresnú vlastivednú súťaž Pramene organizuje múzeum už od roku 1983. Od svojho začiatku je súťaž orientovaná na stálu expozíciu múzea. Jej cieľom je doplniť vedomosti žiakov o regionálny rozmer a v neposlednom rade aj vzbudiť záujem o regionálnu históriu. Príprava na súťaž je aj motiváciou k návšteve múzea a k systému samostatnej prípravy. Predchádza jej rozsiahly lektorský výklad zameraný na obsah súťaže. Súťaž je určená žiakom 7. ročníkov ZŠ z okresov Rimavská Sobota, Revúca a Poltár, prihlasujú sa 5-členné družstvá. Súťaž každoročne prebieha v jednom kole. Súťažiace družstvá prezentujú svoje vedomosti z piatich odborov, ktoré odrážajú skladbu zbierkových fondov múzea. V dvoch odboroch sa odpovedá ústne (žiaci si ťahajú otázky, každé družstvo jednu) a v troch odboroch písomne (súťažiace družstvá píšu test). V poslednom kole "Vysvetli pojem" súťažiaci odpovedajú na otázky ukrývajúce sa pod vyžrebovanými číslami. Odpovede jednotlivých družstiev hodnotí odborná porota zložená z kurátorov jednotlivých fondov. Predsedkyňou poroty je riaditeľka múzea PhDr. Oľga Bodorová. V odbornej porote je už tradične prítomný aj hosť z MsÚ Rimavská Sobota (z oddelenia školstva, mládeže a športu) PaedDr. Dana Spišáková. Víťazným tímom boli žiaci ZŠ P. Dobšinského z Rimavskej Soboty (tím I.). Druhé a tretie miesto získala ZŠ V. Mináča z Klenovca s dvoma prihlásenými družstvami.

 

Fotografie z podujatia:

 

Pramene 2019 Pramene 2019 Pramene 2019 Pramene 2019  
Pramene 2019 Pramene 2019 Pramene 2019 Pramene 2019  

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota