Revolučná jeseň 1989 v Rimavskej Sobote - diskusia o novembrových udalostiach

 

Revolučná jeseň 1989 v Rimavskej Sobote - diskusia o novembrových udalostiach20. 11. 2019 o 9.00 hod.
Vstupné: 1€

Gemersko-malohontské múzeum si v novemberi pripomína 30. výročie tejto revolúcie a pri tejto príležitosti usporiada dňa 20. novembra 2019 o 9.00 hod. podujatie s názvom „Revolučná jeseň 1989 v Rimavskej Sobote – diskusia o novembrových udalostiach“. Svoje spomienky prítomným priblížia priami účastníci novembrových udalostí v Rimavskej Sobote - Jozef Tokár a Marian Lacko. Bude to pohľad na uvedenú tému z dvoch rôznych uhlov a to z pohľadu človeka, ktorý udalosť dokumentoval a človeka ktorý sa stal tribúnom revolúcie.
Jozef Tokár pôsobil ako metodik v Okresnom osvetovom stredisku v Rimavskej Sobote. Popritom zhotovoval fotografické a neskôr aj audiovizuálne záznamy zo spoločenského diania v meste Rimavská Sobota. V novembri 1989 zachytil na VHS kameru pravdepodobne ako jediný, atmosféru a revolučné novembrové udalosti v Rimavskej Sobote. Diskusia bude doplnená autentickým filmom z jeho dielne.
Marian Lacko v tom období pracoval v Dome kultúry v Rimavskej Sobote. Intenzívne sledoval a prežíval novembrové udalosti spolu so svojimi priateľmi a aj napriek zastrašovaniu sa zúčastnil generálneho štrajku, ktorý bol vyhlásený na 27. novembra 1989 o 12:00 hod. Miestom štrajku bol priestor dnešného parkoviska pri supermarkete Billa, pri vtedajšej tabakovej továrni (tento priestor bol dovtedy každoročne využívaný na prvomájové oslavy, tu sa sústreďovali všetci ich účastníci). Marian Lacko bol oslovený, aby celý priebeh štrajku moderoval a hlavne aby prečítal demokratické požiadavky Občianskeho fóra. Túto výzvu prijal a tým sa stal tribúnom novembrových udalostí v Rimavskej Sobote.
Týmto typom podujatia chceme priblížiť atmosféru novembrových dní v našom meste hlavne mladej generácii. Diskusia ponúka jedinečnú možnosť dozvedieť sa skutočne autentické informácie o historických udalostiach z konca 20. storočia. Napriek tomu, že ide o pomerne mladé historické obdobie, je potrebné o ňom hovoriť, pretože sa vtedy zásadne zmenil nielen politický režim, ale aj každodenný život v spoločnosti. V rámci diskusie bude iste priestor nielen spomínať na jeseň 1989, ale tiež zhodnotiť uplynulých 30 rokov politického i spoločenského života tak v meste Rimavská Sobota, ako aj na Slovensku.

Účasť na podujatí z kapacitných dôvodov prosíme nahlásiť vopred na telefónnom čísle 047/56 32 741 alebo 0949/485 803.

 

 

Fotografie z podujatia:

 

Revolučná jeseň 1989 v Rimavskej Sobote - diskusia o novembrových udalostiach Revolučná jeseň 1989 v Rimavskej Sobote - diskusia o novembrových udalostiach Revolučná jeseň 1989 v Rimavskej Sobote - diskusia o novembrových udalostiach Revolučná jeseň 1989 v Rimavskej Sobote - diskusia o novembrových udalostiach  
         

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota