Romano Dživipen. Rómsky život. XII. ročník

 

Romano dživipen – Rómsky život, XII. ročník28. 05. 2019 – 01. 09. 2019
Vernisáž výstavy: 28. 05. 2019 o 13.00 hod.
Kurátorka výstavy: Mgr. Ľudmila Pulišová

Výstava Romano dživipen – Rómsky život, XII. ročník je súťažnou prehliadkou detských výtvarných prác. Jej cieľom je podporiť rozvoj fantázie a tvorivosti u detí a súčasne prehĺbiť ich záujem o hmotnú a duchovnú kultúru Rómov. Z toho dôvodu je námetom detských kresieb rómska kultúra, život Rómov v minulosti a v súčasnosti, motívy ľudového bývania, kočovania, odievania, vzťah Rómov k hudbe, k remeslám, predstavy o nadprirodzených a rozprávkových bytostiach, teda všetko, čo charakterizuje rómske etnikum.
Tento rok sa do súťaže zapojilo 20 škôl z okresov Rimavská Sobota, Revúca a Poltár, ktoré poslali spolu 161 výkresov. Tie boli rozdelené do dvoch kategórií - I. kategória (1. - 4. ročník) a II. kategória (5. - 9. ročník). Zaslané práce hodnotila odborná porota v zložení: Mgr. Daniela Páneková, ktorá vyučuje výtvarnú výchovu v ZUŠ v Rimavskej Sobote, PhDr. Oľga Bodorová - riaditeľka Gemersko-malohontského múzea, Mgr. Angelika Kolár – historička umenia múzea, Alžbeta Nagyová – konzervátorka, výtvarníčka múzea a Mgr. Ľudmila Pulišová – etnografka múzea. V každej kategórii bolo udelené prvé, druhé, tretie miesto a čestné uznania. V tomto ročníku súťažnej prehliadky detskej výtvarnej tvorby sa porota, na rozdiel od minulých ročníkov, rozhodla udeliť i cenu riaditeľky Gemersko-malohontského múzea a cenu útechy.
Počiatky výstavy Romano dživipen – Rómsky život sú späté s rokom 1996, kedy sa rozhodlo o špecializácii Gemersko-malohontského múzea na hmotnú a duchovnú kultúru Rómov. V rámci danej špecializácie múzeum rozširuje svoj zbierkový fond o predmety dokumentujúce rómske etnikum, realizuje výskumné úlohy a výstavy.

Umiestnenie žiakov v jednotlivých kategóriách:
Kategória I. (1. - 4. ročník):
1. miesto: Ronaldo R., Stefanie R., 4. ročník, ZŠ Hodejov
2. miesto: Michal Z., 2. ročník, ZŠ, Klokočova, Hnúšťa
3. miesto: Sebastián B., 3. ročník, ZŠ Hodejov
Čestné uznanie: Marian O., ZŠ, Klokočova, Hnúšťa
Čestné uznanie: Mirka P., 1. ročník, ZŠ S. Tomášika s MŠ, Lubeník
Čestné uznanie: Mónika Sz., 3. ročník, ZŠ F. Kazinczyho s VJM, Tornaľa
Čestné uznanie: Albinka P., 4. ročník, ZŠ s MŠ s VJM, Lenartovce
Čestné uznanie: Erika D., 1. ročník, ZŠ S. Tomášika s MŠ, Lubeník

Kategória II. (5. - 9. ročník):
1. miesto: Christofer B., 8. ročník, ZŠ s VJM, Hostice a Mária B., 7. ročník, ZŠ s VJM, Hostice
2. miesto: Richard H., 9. ročník, ZŠ s VJM, Gemer
3. miesto: Július B., 13 rokov, ZŠ Hodejov
Čestné uznanie: Zdenka V., 9. ročník, ŠZŠ s VJM, Rimavská Sobota
Čestné uznanie: Viki O., 5. ročník, ZŠ s MŠ Jelšava
Čestné uznanie: Martina B., 5. ročník, ZŠ s MŠ Jelšava
Čestné uznanie: Sandra Vivien Č., 6. ročník, ZŠ Sirk
Čestné uznanie: Adela H., 8. ročník, ZŠ s VJM, Gemer
Čestné uznanie: Anna L., 8. ročník, ZŠ s VJM, Gemer

Cena riaditeľky Gemersko-malohontského múzea: Alex V., 3. ročník, ZŠ F. Kazinczyho s VJM, Tornaľa
Cena útechy: Varga B.B., 1. ročník, ZŠ s MŠ Gemerský Jablonec

 

BBSK

Výstava je realizovaná s finančnou podporou BBSK

 

Fotografie z výstavy:

 

Romano dživipen – Rómsky život, XII. ročník Romano dživipen – Rómsky život, XII. ročník Romano dživipen – Rómsky život, XII. ročník Romano dživipen – Rómsky život, XII. ročník  
Romano dživipen – Rómsky život, XII. ročník Romano dživipen – Rómsky život, XII. ročník Romano dživipen – Rómsky život, XII. ročník Romano dživipen – Rómsky život, XII. ročník  
         

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota