Vaše veličenstvo Sisi. Šaty a kostýmy cisárovnej Sisi

 

Vaše veličenstvo Sisi. Šaty a kostýmy cisárovnej Sisi.18. 05. - 16. 06. 2019
Kurátorka výstavy: Mónika Czédly
Zodpovedná za GMM: PhDr. Éva Kerényi, PhD.
Výstava ja v slovenskom a maďarskom jazyku.

Výstava je venovaná jedinečným róbam a kostýmom, ktoré nosila rakúska cisárovná a uhorská kráľovná Alžbeta (1837 - 1898), nazývaná Sisi. Ide o unikátnu výstavu, ktorá prezentuje 14 replík šiat cisárovnej Sisi. Vystavené modely pochádzajú z dielne a súkromnej zbierky profesionálnej krajčírky Móniky Czédly z Gödöllő. Popularitu a úspešnosť výstavy dokladuje jej putovanie po celej Európe. Na výstave môžu návštevníci vidieť jazdecké šaty cisárovnej, bálové šaty s niekoľko metrovou červenou vlečkou vyšívanou zlatými niťami, alebo jej korunovačné šaty.

 

BBSK

Výstava je realizovaná s finančnou podporou BBSK

 

Fotografie z výstavy:

 

Vaše veličenstvo Sisi. Šaty a kostýmy cisárovnej Sisi. Vaše veličenstvo Sisi. Šaty a kostýmy cisárovnej Sisi. Vaše veličenstvo Sisi. Šaty a kostýmy cisárovnej Sisi. Vaše veličenstvo Sisi. Šaty a kostýmy cisárovnej Sisi.  
Vaše veličenstvo Sisi. Šaty a kostýmy cisárovnej Sisi. Vaše veličenstvo Sisi. Šaty a kostýmy cisárovnej Sisi. Vaše veličenstvo Sisi. Šaty a kostýmy cisárovnej Sisi.  

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota