Kálmán Tichy (1888 – 1968)

 

Kálmán Tichy (1888 – 1968)1. 10. 2019 - 29. 11. 2019
Vernisáž výstavy - 1. 10. 2019 o 15.00 hod.
Kurátori výstavy - Mgr. Eva Lázárová, Mgr. Sylvia Holečková

Kálmán Tichy bol významný rožňavský maliar, grafik, historik, publicista, etnograf a múzejník. Patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti rožňavskej kultúrnej histórie. Výstava ho predstavuje ako erudovaného výtvarníka, maliara hlavne rožňavských zákutí a vynikajúceho grafika. Doplnená je trojrozmerným materiálom vzťahujúcim sa k autorovi.
Kálmán Tichy sa narodil 31. októbra 1888 v Rožňave. Vypracoval sa na vynikajúceho muzeológa, ktorý svojou všestrannou aktívnou muzeologickou prácou a vtedy progresívnymi muzeologickými prístupmi vo veľkej miere prispel k dobrému menu rožňavského múzejníctva. V roku 1924 bol zvolený za riaditeľa Mestského múzea v Rožňave a funkciu riaditeľa zastával aj po zlúčení dvoch rožňavských múzeí – Mestského a Bansko-hutníckeho múzea v roku 1940. Počas svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľa vyvíjal veľké úsilie o sprístupnenie zbierok verejnosti formou stálej expozície, ale aj o vyhovujúce uloženie múzejných zbierok. Jeho snaha bola korunovaná úspechom v roku 1931, kedy bola verejnosti sprístupnená prvá povojnová expozícia Mestského múzea. Za veľký úspech jeho činnosti sa označuje myšlienka, boj a úspešné zjednotenie dvoch rožňavských múzeí a prezentácia rôznorodých zbierkových jednotiek formou spoločnej expozície otvorenej v roku 1943. Medzi priority Kálmána Tichyho patril aj neúnavný výskum gemerského regiónu, ktorý orientoval predovšetkým na zber vzácneho múzejného materiálu. Vďaka jeho zbierkotvornej činnosti si múzeum v priebehu niekoľkých rokov vybudovalo vzácnu, odborníkmi vysoko hodnotenú zbierku. Publikoval výsledky svojich výskumov a prednášal svoje poznatky z dejín umenia a o historických pamiatkach Rožňavy a okolia. Popritom bol naďalej veľmi produktívnym a uznávaným výtvarným umelcom. V roku 1948 musel Kálmán Tichy z politických dôvodov opustiť Rožňavu. Žil v Budapešti, kde v roku 1968 zomrel. Pochovaný je na rožňavskom cintoríne.

 

 

Fotografie z výstavy:

 

Kálmán Tichy (1888 – 1968) Kálmán Tichy (1888 – 1968) Kálmán Tichy (1888 – 1968) Kálmán Tichy (1888 – 1968) Kálmán Tichy (1888 – 1968)
Kálmán Tichy (1888 – 1968) Kálmán Tichy (1888 – 1968) Kálmán Tichy (1888 – 1968) Kálmán Tichy (1888 – 1968) Kálmán Tichy (1888 – 1968)
         

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota