Veľká noc v múzeu

 

 

Veľká noc v múzeuProgram:

9. apríl 2019, o 9:00, 10:30 a 12:30
Jarné a veľkonočné zvykoslovie - interaktívna prednáška

10. apríl 2019, o 9:00, 10:30 a 12:30
Veľkonočné vajíčka - prednáška spojená s ukážkou tradičného farbenia vajíčok

11. apríl 2019, o 9:00, 10:30 a 12:30
Veľkonočné vajíčka - prednáška spojená s ukážkou tradičného farbenia vajíčok

Prednášky vedú Ľudmila Pulišová a Martina Oštrom Mareková. Počas trvania podujatia ukážka zbierok s veľkonočnou tematikou.

Návštevu a čas je potrebné vopred nahlásiť! Kontakt: Martina Oštrom Mareková, marekova@gmmuzeum.sk, tel.: 047/56 32 741

 

 

Fotografie z podujatia:

 

Veľká noc v múzeu Veľká noc v múzeu Veľká noc v múzeu Veľká noc v múzeu  
Veľká noc v múzeu Veľká noc v múzeu Veľká noc v múzeu Veľká noc v múzeu  

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota