Vesmír očami detí

 

Vesmír očami detí01. 03. - 07. 04. 2019
Vernisáž: 01. 03. 2019 o 14.30 hod.
Kurátorka: RNDr. Daniela Rapavá (Hvezdáreň v Rimavskej Sobote)
Zodpovedná za GMM: PhDr. Elena Lindisová

Výstavu pripravila Hvezdáreň v Rimavskej Sobote, organizačná súčasť KHaP M. Hella v Žiari nad Hronom. Je tradičnou súťažnou prehliadkou detskej výtvarnej tvorby a venuje sa tematike vesmíru.
Do výtvarnej súťaže sa zapojili aj tento rok žiaci MŠ, ZŠ i ZUŠ z okresu Rimavská Sobota. Na výzvu zareagovalo celkovo 20 škôl, ktoré zaslali spolu 253 prác. Počet prác z jednotlivých škôl je rôznorodý. Najviac prác v kategórii MŠ poslala MŠ na ulici Klokočovej z Hnúšte (12), v kategórii ZŠ viac ako 20 prác školy: ZŠ Klenovec (20), ZŠ Nábrežie Rimavy Hnúšťa (23) a ZŠ Hostinského z Rimavskej Soboty (24). V kategórii ZUŠ najviac prác prihlásila do súťaže ZUŠ Rimavská Sobota, a to až 25.
Porota sa zišla dňa 22. februára 2019 v zložení: predsedkyňa poroty Mgr. Daniela Páneková, členovia Mgr. Nikoleta Gečeová, PaedDr. Ivana Markotánová a RNDr. Pavol Rapavý. V každej z piatich vyhlásených kategóriách bolo vybratých päť postupujúcich prác, teda v Hurbanove bude okres Rimavskú Sobotu reprezentovať celkovo 25 prác. Prvé tri miesta v každej kategórii sú ocenené a ceny odovzdané na vernisáži výstavy. Komplexné umiestnenie v jednotlivých kategóriách, spolu s menami autorov jednotlivých ocenených prác je k dispozícii na výstave i na stránkach Hvezdárne http://rs.planetarium.sk/pre-skoly-c933.
Na výstave je prezentovaných 229 prác. Porota v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove zasadne začiatkom apríla 2019. V múzeu výstava potrvá do 7. apríla. Od 29. marca si návštevníci budú môcť pozrieť výstavu už len bez postupujúcich prác, ktoré budú premiestnené do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.

BBSK
Realizované s finančnou podporou BBSK.

 

 

Fotografie z výstavy:

 

Vesmír očami detí Vesmír očami detí Vesmír očami detí Vesmír očami detí Vesmír očami detí
Vesmír očami detí Vesmír očami detí      

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota