Medzinárodný deň archeológie

 

NAJNOVŠIE ARCHEOLOGICKÉ VÝSKUMY GEMERSKO-MALOHONTSKÉHO MÚZEA
17. 10. 2020 o 14.00 hod. - videoprezentácia na Facebooku

Región Gemer-Malohont je mimoriadne bohatý na archeologické kultúrne dedičstvo. Keďže nám momentálne epidemiologická situácia nedovoľuje usporiadať prednášku v priestoroch múzea, rozhodli sme sa preniesť výsledky archeologického bádania k Vám domov prostredníctvom sociálnej siete Facebook.
17. októbra 2020 o 14.00 hod. bude na Facebookovej stránke múzea zverejnené video, ktoré odprezentuje pozoruhodné výsledky najnovších archeologických výskumov Gemersko-malohontského múzea pod vedením archeológa PhDr. Alexandra Botoša, ano napr. výskum gotického kostola v Žípe, výskum žiarového pohrebiska z doby bronzovej v centre mesta Rimavská Sobota, výskum zaniknutého paulínskeho kláštora v Slavci – Gombaseku alebo výskum zaniknutého hradu Širkovce – Kapla.

Medzinárodný deň archeológie sa oslavuje od roku 2011, keď sa prvýkrát oslavoval ako národný sviatok na americkom kontinente (USA, Kanada a zámorské územia). Od roku 2013 sa tento deň pripomína v rôznych krajinách sveta a stal sa z neho Medzinárodný deň archeológie, ktorý sa každoročne oslavuje tretiu októbrovú sobotu (v roku 2020 pripadne na 17. októbra). Zastrešujúcou organizáciou je Americký archeologický inštitút. Slovensko sa k oslavám Medzinárodného dňa archeológie pripojilo v roku 2016. K oslavám Medzinárodného dňa archeológie sa druhýkrát pripája aj Gemersko-malohontské múzeum. Medzinárodný deň archeológie je oslavou archeológie a archeologického bádania. Každý rok archeologické inštitúcie a organizácie v mnohých krajinách sveta ponúkajú na archeológiu zamerané programy a aktivity pre návštevníkov rôzneho veku a záujmov. Gemersko-malohontské múzeum sa zapája do osláv po druhýkrát.

 

 

Fotografie z podujatia:

 

         
         

 

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota