Bionika – príroda na to prišla prvá

 

Bionika – príroda na to prišla prvá29. 05. - 20. 09. 2020
bez vernisáže

Výstavu pripravilo Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši (www.smopaj.sk).
Výstava je zameraná na prírodu ako nevyčerpateľný zdroj inšpirácie a poznatkov pre techniku, architektúru aj dizajn. Návštevníci sa dozvedia, ktoré živé organizmy stáli na počiatku pokusov pri skonštruovaní lietadiel, ponoriek, sonarov, ale aj to, čo inšpirovalo vynálezcu suchého zipsu.

Bionika je vedný odbor, ktorý princípy fungovania živých systémov a ich štruktúr aplikuje do konkrétnych technických a technologických zariadení a využíva prírodné štruktúry ako určité modely a inšpiračné zdroje pri riešení konkrétnych problémov. „Bionicky“ funguje každý živý organizmus od jednoduchej rastlinky až po človeka.

 

 

Fotografie z výstavy:

 

Bionika – príroda na to prišla prvá Bionika – príroda na to prišla prvá Bionika – príroda na to prišla prvá Bionika – príroda na to prišla prvá Bionika – príroda na to prišla prvá
         

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota