Dary lásky

 

Dary lásky19. - 20. 02. 2020

pre verejnosť: o 16.00 hod.
pre školy: 9.00 - 14.00 hod.
Vstupné: 1€, deti do 6 rokov zdarma
Školské skupiny je potrebné prihlásiť vopred. Kontakt: marekova@gmmuzeum.sk, 047/5632741

V stredu 19. februára sa uskutoční prednáška s názvom Dary lásky. Prednáška bude zameraná na význam a etiketu obdarovania v ľudovej kultúre, akými darmi a pri akej príležitosti sa ľudia obdarovávali. Nakoľko sa vo februári slávy Deň zaľúbených, ktorý v súčasnosti naberá na komerčnosti, predstavíme verejnosti tradíciu tohto starovekého sviatku. Tradíciu obdarovania muža a ženy na Dary láskyValentína porovnáme s tradíciou obdarovávania v tradičnej ľudovej kultúre na príklade konkrétnych darov, ktoré symbolizovali ľúbostný vzťah. Výmene daru sa v minulosti pripisovala magická moc. Ľudia verili, že spolu s darom prechádza k obdarovanému aj časť bytosti darcu a tým sa vytvára medzi darcom a obdarovaným tesný vzťah. V súčasnosti existuje veľa príležitostí na obdarovanie a pri obdarovaní sa prihliada viac na ich finančnú hodnotu ako na duchovnú podstatu daru. Trvanie prednášky je 60 minút.

Vo štvrtok 20. februára sa uskutoční tvorivá dielňa Medovníkové srdce, v rámci ktorej si návštevníci ozdobia medovníkové srdce podľa ľudových vzorov. Takto ozdobené srdce môže byť vhodným darčekom pre milovanú osobu. V úvode tvorivej dielne sa návštevníci dozvedia o spôsobe obdarovania medzi mužom a ženou, ale aj rodičom a dieťaťom. Trvanie tvorivej dielne je 60 minút. Na tvorivú dielňu je potrebné sa vopred prihlásiť (kontakt: 047/56 32 741 alebo marekova@gmmuzeum.sk).

 

 

Fotografie z podujatia:

 

Dary lásky   Dary lásky   Dary lásky
Dary lásky   Dary lásky   Dary lásky

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota