Dni európskeho kultúrneho dedičstva

 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva01. - 30. 09. 2020
téma: Minulosť vzdeláva

Program:
9. september 2020 o 15.00 hod. - vernisáž výstavy Július Szabó. Pod medeným nebom
11. september 2020 o 16.30 hod. - prezentácia knihy autorky Oľgy Bodorovej Hrnčiarstvo v Suchánskej doline
16. september 2020 o 14.00 hod. - vernisáž výstavy Vyšívaná história reformácie na Slovensku
17. a 25. september 2020 - komentovaná prehliadka výstavy Július Szabó. Pod medeným nebom s kurátorkou výstavy PhDr. Kingou Szabó
počas celého septembra v čase otváracích hodín - Zážitkové vyučovanie v múzeu - vyučovacie hodiny pre základné a stredné školy: Čo je to múzeum?, Malý kronikár, Virtuálna archeológia a
2. svetová vojna v regióne Gemer-Malohont a jej dôsledky (na vyučovaciu hodinu je potrebné sa vopred prihlásiť - 047/5632741)

Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktorého cieľom je stimulovať záujem o európske kultúrne dedičstvo, zvyšovať povedomie o ňom, informovať verejnosť o potrebe chrániť ho, podporovať toleranciu voči iným kultúram upozorniť na sociálne, politické a hospodárske výzvy odvetvia kultúry.

 

Fotografie z podujatia:

 

         
         

 

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota