Prezentácia knihy autorky Oľgy Bodorovej Hrnčiarstvo v Suchánskej doline

 

Prezentácia knihy autorky Oľgy Bodorovej Hrnčiarstvo v Suchánskej doline11. 09. 2020, 14:30

 

Hrnčiarstvo v Suchánskej doline je vedecko-populárna publikácia, ktorá na 248 stranách podáva dôležité informácie o hrnčiarstve v historickej stolici Gemer-Malohont, predovšetkým v jej západnej časti - v Suchánskej doline, konkrétne v obciach Hrnčiarske Zalužany, Sušany, Pondelok a Veľká Suchá, dnes Hrnčiarska Ves a čiastočne Ožďany.
Publikáciu vydalo Gemersko-malohontské múzeum na sklonku roka 2019. Vydanie publikácie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Knihu verejnosti predstaví samotná autorka - Oľga Bodorová, etnologička a riaditeľka Gemersko-malohontského múzea. Podujatie zaháji úvodným slovom etnologička múzea Ľudmila Pulišová, ktorá predstaví nielen samotnú autorku, ale aj jej vzťah k hrnčiarstvu. Publikáciu do života uvedie jej autorka a súčasné keramičky Danka Bakšová a Pavlína Kortišová z Hrnčiarskych Zalužian. Súčasťou prezentácie bude aj predaj knihy, autogramiáda a výstava najnovšej kolekcie hrnčiny zo Suchánskej doliny od akademického sochára Mariána Polonského, ktorú sa podarilo nadobudnúť v roku 2019.

Prezentácia knihy je súčasťou podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva.

 

 

Fotografie z podujatia:

 

Prezentácia knihy autorky Oľgy Bodorovej Hrnčiarstvo v Suchánskej doline Prezentácia knihy autorky Oľgy Bodorovej Hrnčiarstvo v Suchánskej doline Prezentácia knihy autorky Oľgy Bodorovej Hrnčiarstvo v Suchánskej doline Prezentácia knihy autorky Oľgy Bodorovej Hrnčiarstvo v Suchánskej doline Prezentácia knihy autorky Oľgy Bodorovej Hrnčiarstvo v Suchánskej doline
Prezentácia knihy autorky Oľgy Bodorovej Hrnčiarstvo v Suchánskej doline Prezentácia knihy autorky Oľgy Bodorovej Hrnčiarstvo v Suchánskej doline Prezentácia knihy autorky Oľgy Bodorovej Hrnčiarstvo v Suchánskej doline Prezentácia knihy autorky Oľgy Bodorovej Hrnčiarstvo v Suchánskej doline Prezentácia knihy autorky Oľgy Bodorovej Hrnčiarstvo v Suchánskej doline

 

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota