Marec - mesiac knihy, 15. ročník

 

BESEDA S ÉVOU KERÉNYI o jej knihe István Hatvani (1718 - 1786)BESEDA S ÉVOU KERÉNYI o jej knihe István Hatvani (1718 - 1786)
04. 03. 2020, od 8.00 do 14.00 hod.
Vstupné: 1€
Účasť na besede je potrebné nahlásiť vopred.

Kniha István Hatvani (1718 - 1786) je venovaná osobnosti a životnému dielu vedca, polyhistora, rodáka z Rimavskej Soboty, Istvána Hatvaniho. Vydaná je dvojjazyčne: v slovenskom a maďarskom jazyku. Autorkou je historička Gemersko-malohontského múzea PhDr. Éva Kerényi, PhD. Publikáciu vydalo Gemersko-malohontské múzeum v roku 2019 s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

 

Fotografie z podujatia:

 

BESEDA S ÉVOU KERÉNYI o jej knihe István Hatvani (1718 - 1786) BESEDA S ÉVOU KERÉNYI o jej knihe István Hatvani (1718 - 1786) BESEDA S ÉVOU KERÉNYI o jej knihe István Hatvani (1718 - 1786)    
         

 

 

 

 

BESEDA S OTTÓM FARKASOM o jeho literárnych zbierkach gemerských povestí a anekdotBESEDA S OTTÓM FARKASOM o jeho literárnych zbierkach gemerských povestí a anekdot
17. 03. 2020 o 10.00 hod. NEREALIZOVANÉ
Vstupné: 1€
Účasť na besede je potrebné nahlásiť vopred.

Meno Otta Farkasa je známe asi pre každého, a to nielen na Gemeri, ale aj mimo nášho regiónu. Od roku 1990 bol známy predovšetkým ako novinár a bol spolupracovníkom takmer všetkých maďarských novín na Slovensku – Szabad Földműves, Szabad Földműves Újság, Gömöri Hírlap, Új Szó, Vasárnap. V roku 2012 odišiel do dôchodku a stal sa uznávaným spisovateľom. V tom istom roku vydal svoju prvú knihu s názvom Ördög János ugratása, v ktorej sa môžeme oboznámiť s povesťami, bájkami a príbehmi z oblasti pod Medvešom, z historickej oblasti Gemera a Novohradu. Spisovateľ, ktorému v tomto roku vychádza už dvanásta kniha, si príbehy nevymýšľa sám, ale zbiera ich prechádzajúc regiónom s diktafónom v ruke. V poslednej chvíli sa mu podarilo zapísať si menej známe až úplne neznáme povesti, zázračné a autentické príbehy žijúce v kolektívnej pamäti ľudu, pochádzajúce z jednej z najarchaickejších maďarských oblastí. Väčšina ľudí, ktorí mu poskytovali údaje a vyrozprávali príbehy, už nežijú. Vo svojej knihe s názvom A hanvai pap hamvai uverejňoval anekdoty o básnikovi a farárovi Mihály (Michalovi) Tompovi, pozbierané v gemerskom regióne. V ďalších jeho dielach sa stretávame s autentickými príbehmi zo života robotníkov, bývalých väzňov, potomkov šľachtických rodín, úspešných podnikateľov, s ľuďmi zažívajúcimi slnečné stránky života i s obeťami rôznych tragédií. Jeho príbehy píše sám život.

 

Fotografie z podujatia:

 

         
         

 

 

 

 

BESEDA S OĽGOU BODOROVOU o jej knihe Hrnčiarstvo v Suchánskej dolineBESEDA S OĽGOU BODOROVOU o jej knihe Hrnčiarstvo v Suchánskej doline
18. 03. 2020 o 10.00 hod. NEREALIZOVANÉ
Vstupné: 1€
Účasť na besede je potrebné nahlásiť vopred.

Hrnčiarstvo v Suchánskej doline je vedecko-populárna publikácia, ktorá na 248 stranách podáva dôležité informácie o hrnčiarstve v historickej stolici Gemer-Malohont, predovšetkým v jej západnej časti - v Suchánskej doline, konkrétne v obciach Hrnčiarske Zalužany, Sušany, Pondelok a Veľká Suchá, dnes Hrnčiarska Ves a čiastočne Ožďany. Kniha sa venuje predovšetkým histórii hrnčiarstva, technológii, a to od nálezísk hliny až po jej spracovanie a tvarovanie výrobkov, zaujímavým archaickým typom hrnčiarskych pecí, tvarosloviu výrobkov a výtvarnému prejavu. Autorka knihy venovala samostatné kapitoly viacerým témam - nezvyčajné pomenovanie kuchynského riadu, spôsob predaja hrnčiarskych výrobkov a keramická manufaktúra v Hrnčiarskej Vsi (Pondelok) z rokov 1769 - 1812. Autorka publikáciu obohatila o dialektologický slovník nárečia Suchánskej doliny a bohatú obrazovú prílohu s 219 fotografiami. Kniha bola vydaná Gemersko-malohontským múzeom v roku 2019 s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.
Oľga Bodorová sa téme gemerského hrnčiarstva venuje už od vysokoškolských čias a patrí k odborníkom v danej téme. Vďaka jej publikácií budú môcť etnológovia v múzeách ľahšie identifikovať svoje zbierky hrnčiarskych výrobkov. Kniha Hrnčiarstvo v Suchánskej doline momentálne patrí k najpredávanejším publikáciám Gemersko-malohontského múzea.

 

 

Fotografie z podujatia:

 

         
         

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota