Medzinárodný deň múzeí

 

Medzinárodný deň múzeí18. 05. 2020 od 8:00 do 16:00

Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí – 18. mája 2020 bude vstup do Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote bezplatný. Aj v tejto neľahkej situácii sa múzeum rozhodlo neupustiť od tradície a vyšlo v ústrety návštevníckej verejnosti tým, že v pondelok 18. mája sprístupní stále expozície v čase od 8:00 do 16:00 hod. Múzeum bude otvorené mimoriadne aj v pondelok, napriek tomu, že býva v tento deň v týždni pre verejnosť uzatvorené. V tento deň ponúka múzeum verejnosti bezplatnú prehliadku stálych expozícií a výstavy Nieto majstra nad kováča...

Medzinárodný deň múzeí je sviatkom všetkých múzejníkov od roku 1977, kedy tak rozhodla Medzinárodná rada múzeí ICOM počas generálnej konferencie v Moskve. Múzeá patria k inštitúciám, ktoré zohrávajú veľkú úlohu pri ochrane kultúrneho dedičstva. Zhromažďovanie a odborné spracovanie predmetov, konzervovanie, výskumy, prezentovanie zbierok, organizovanie vzdelávacích aktivít a mnoho ďalšieho patrí k činnosti každého múzea.
Gemersko-malohontské múzeum je múzeum s regionálnou pôsobnosť dokumentujúce prírodné a kultúrne dedičstvo regiónov Gemer a Malohont. Je piatym najstarším múzeom na Slovensku (1882). Okrem stálych expozícií ponúka viacero krátkodobých výstav, zaujímavé podujatia, prednášky, vyučovacie hodiny a animačné programy.

 

Fotografie z podujatia:

 

         
         

 

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota