Predmet mesiaca január 2020

 

Predkolumbovské silicitové hroty

 

Predkolumbovské silicitové hrotyV zbierkach Gemersko-malohontského múzea sú zachované aj exotické zbierkové predmety pochádzajúce nielen mimo územia zbernej oblasti múzea (Gemera-Malohontu), ale aj mimo územia Slovenska alebo do konca mimo územia európskeho kontinentu. Jedným z takýchto zbierkových predmetov sú silicitové hroty. Štyri silicitové hroty rôznej veľkosti a profilácie sú uložené na kartónovom papieri, na ktorom je nápis v maďarskom jazyku „Amerikai kovanyilhegyek“ (Pazúrikové hroty z Ameriky).
Nálezové okolnosti predmetných hrotov nie sú známe. Nie je známe, kedy boli hroty získané do zbierok múzea, nie je známe kto ich daroval alebo od koho boli zakúpené, ani miesto alebo oblasť USA, z ktorej silicitové hroty pochádzajú. Vie sa o nich len toľko, že pochádzajú od Ľudovítova Hűvössyho, spoluzakladateľa GMM. Predpokladáme, že hroty poslal neznámy cestovateľ/bádateľ Ľudovítovi Hűvössymu z USA. V roku 2017 boli prostredníctvom Josha Chamberlina, ktorý pôsobil ako lektor na Evanjelickej základnej škole Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote, fotografie hrotov zaslané na identifikáciu do National Museum of the American Indian, Suitland, v štáte Maryland, USA. Hroty posudzovala Ann McMullen, Ph.D., ktorá predpokladá, že hroty pochádzajú zo severovýchodu USA a zaradila ich približne do obdobia medzi rokmi 7550 - 6500 pred Kristom. Najstarší hrot pochádza teda z obdobia, keď na území Slovenska doznieval paleolit a vznikal neolit so znalosťou poľnohospodárstva. Najmladší hrot pochádza z obdobia, keď na území Slovenska prevládala staršia doba železná, so znalosťou technológie produkcie železa.
Americký kontinent nemal autochtónne obyvateľstvo. Predpokladá sa, že prví obyvatelia - Paleoindiáni začali na tento kontinent migrovať cez zaľadnený Beringov prieliv z Ázie. Táto migrácia sa odohrávala niekedy v období rokov cca 40 000 – 10 000 pred Kristom.

 

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota