Predmet mesiaca jún 2020

 

Výstava 66 odborne ošetrených historických periodík z knižnice múzea

 

Výstava 66 odborne ošetrených historických periodík z knižnice múzeaV rámci prezentačnej aktivity „predmet mesiaca“ je v priestoroch Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote vystavených 66 odborne ošetrených historických periodík z knižnice múzea.
Návštevníci majú možnosť vidieť napríklad slávny lexikón Carla Rottecka, a Carla Welckera: Staats = Lexikon oder Encyklopädie der Staatswissenschaften z roku 1836, meteorologický časopis Az Időjárás : Meteorológiai havi folyóirat z roku 1898, taktiež historické periodiká z pedagogiky, botaniky a iné. Súčasťou výstavy je i dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác. Periodiká budú po ukončení výstavy dostupné na prezenčné štúdium v knižnici múzea.

V roku 2019 získalo Gemersko-malohontské múzeum dotáciu z Fondu na podporu umenia na realizáciu projektu odborného ošetrenia 66 knižničných jednotiek historických, periodicky vydávaných tlačovín – časopisov a viaczväzkových diel. Predmetné periodiká sú z knižnice múzea a pochádzajú z obdobia od prvej polovice 19. storočia do prvej polovice 20. storočia. Zachované sú v pôvodnom vydaní vo forme zošitov s papierovými obálkami, bez ochrannej väzby a boli poškodené. Periodiká sú tlačené zväčša na strojovom papieri, ktorý bol už vplyvom degradačných procesov krehký. Reštaurátori neodporúčali ich knihárske zviazanie.
Realizované odborné ošetrenie spočívalo v dezinfekcii, konzervovaní a reštaurovaní periodík. Taktiež bola zabezpečená ich ochrana odborným vyhotovením ochranných obalov. Tým sa zároveň uskutočnilo spojenie viacerých voľných zošitov jedného ročníka periodika i fyzicky do jedného celku.
Zámerom projektu bola záchrana tradičných nosičov, spomalenie prirodzeného procesu degradácie, ochrana periodických tlačí pred poškodením a roztratením a ich primerané sprístupnenie.
Odborné ošetrenie historických periodík zrealizovali študenti umeleckého odboru: Konzervátorstvo a reštaurátorstvo – papier, staré tlače a knižné väzby Strednej priemyselnej školy Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici, pod odborným vedením reštaurátorov Mgr. Radovana Blaha a Mgr. art Marianny Rievaj. Súčasťou realizácie projektu bolo i zakúpenie špeciálnych opierok a stojanov pre potreby správneho vystavenia historických periodík i manipulácie s nimi počas štúdia.

Knižnica múzea vo svojom fonde, obsahujúcom takmer 46 tisíc knižničných jednotiek, uchováva i približne 600 titulov novín a časopisov, vydaných od 18. storočia až do súčasnosti.

Katalóg historických novín a časopisov z knižnice múzea, a taktiež katalóg historickej regionálnej literatúry Gemera-Malohontu nájdete na: https://www.gmmuzeum.sk/kniznica.htm
Celý fond knižnice múzea je dostupný širokej čitateľskej verejnosti formou bezplatného prezenčného štúdia. V momentálnej situácii poskytuje knižnica múzea svoje služby čitateľom online, telefonicky a e-mailom.
Fond na podporu umenia
Odborné ošetrenie historických periodík z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond je hlavným partnerom projektu.

 

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota