Predmet mesiaca december 2020

 

Ottův slovník naučný

 

Ottův slovník naučnýKnižne vydané encyklopédie už v dnešnej internetovej dobe pomaly upadajú do zabudnutia. Sú však výnimočným zdrojom informácií, výsledkom mimoriadneho úsilia veľkého tímu vedeckých spolupracovníkov. Na ich čítanie nepotrebujete žiadne elektronické zariadenia.
V rokoch 1888 - 1909 vydal pražský vydavateľ a nakladateľ Jan Otto 28-zväzkovú všeobecnú encyklopédiu: „Ottův slovník naučný. Illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí“. Dielo je najväčšou českou encyklopédiou. Tvorí ho 27 zväzkov kníh abecedne zoradených hesiel a jeden, v poradí 28. zväzok doplnkov. Encyklopédia obsahuje na 29 000 stranách temer 140 000 hesiel, z nich mnohé sú zložené z viacerých obsahovo bohatých podhesiel. Heslá sú doplnené približne 5 000 obrázkami a takmer 500 nestránkovanými prílohami.
Ottův slovník naučnýVýznamný pražský vydavateľ a nakladateľ Jan Otto (1841 - 1916) vydával učebnice, časopisy, českú a svetovú literatúru. Najväčšia česká encyklopédia nesie jeho meno. Vytvoril ju spoločne s mnohými spolupracovníkmi. V počiatočnom období koncipovania encyklopédie bol jej hlavným redaktorom univerzitný profesor Tomáš Garrigue Masaryk (1850 - 1937), neskôr publicista a historik Josef Kořán (1838 - 1912). Dielo je výsledkom práce 60 vedeckých redaktorov a asi 1 100 ďalších spoluautorov.
Ottův slovník naučný je vytlačený na strojovom papieri. Viazaný je v krásnej polokoženej väzbe. Čierna koža pokrýva chrbát a rohy knižných dosiek. Lepenkové knižné dosky sú potiahnuté textíliou čiernej farby. Oriezka kníh je zdobená mramorovým vzorom. Ručne šité kapitáliky sú bielo-hnedé. Chrbát kníh je bohato zdobený technikou slepotlače a zlátenia. Centrálnym motívom vyobrazenia je symbol víťazstva, okrídlená bohyňa Niké z gréckej mytológie, ktorú neskôr starovekí Rimania nazývali Viktóriou. Jej atribútmi sú horiaca fakľa symbolizujúca svetlo poznania a vavrínový veniec pre víťaza nad temnotou nevzdelanosti. Nad hlavou bohyne je zobrazený znak českého kráľovstva.
Vystavené úplné encyklopedické dielo je čiastočne poškodené opotrebovaním. Slúžilo čitateľom pred viac než 100 rokmi a od nového roka 2021 bude znova dostupné k štúdiu všetkým návštevníkom knižnice Gemersko-malohontského múzea.

 

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota