Potápačské hodinky zo zbierky Petra Ferdinandyho a história merania času pod vodou

 

Potápačské hodinky zo zbierky Petra Ferdinandyho a história merania času pod vodou12. 02. - 29. 03. 2020
Vernisáž výstavy: 12. 02. 2020 o 15.00 hod.
Kurátor výstavy: Peter Ferdinandy
Zodpovedný za GMM: RNDr. Ján Aláč

Výstava Potápačské hodinky zo zbierky Petra Ferdinandyho a história merania času pod vodou prezentuje vývoj a podoby rôznych typov potápačských hodiniek, spolu s načrtnutím zaujímavej problematiky vývoja merania času pod vodou. Zbierka potápačských hodiniek potápača a zberateľa Petra Ferdinandyho z Revúcej (*1948 Žilina) obsahuje viac než 240 kusov od rôznych výrobcov hodiniek, pochádzajúcich z viacerých krajín sveta, je najväčšia na Slovensku a v tomto rozsahu bude predstavená aj verejnosti. Zo zbierkového fondu múzea bude doplnená niekoľkými časťami výstroja zo zbierky potápačskej techniky, ktorú múzeum nadobudlo v roku 2017 od Petra Ferdinandyho.

Pre potápačov je znalosť dĺžky pobytu pod vodou rovnako kľúčová ako poznanie hĺbky. Vôbec nie nadnesene „poznanie času“ pod vodou rozhoduje o živote a smrti. Potápačské hodinky sú tak mimoriadne dôležitou súčasťou potápačského výstroja. Extrémne podmienky, pre ktoré sú určené (tlak vody, slané prostredie morskej vody, zhoršená viditeľnosť a podobne) ich odlišujú kvalitou spracovania, osobitým dizajnom, istými funkčnými a konštrukčnými osobitosťami od bežných hodiniek, alebo hodiniek iných kategórií, ako sú napríklad športové hodinky, oblekovky alebo pilotky. O mnohom vypovedá skutočnosť, že práve potápačské hodinky sú súčasťou výstroja špeciálnych jednotiek armád mnohých krajín na svete. Nie náhodou aj československé legendárne potápačské hodinky Prim Orlík boli v polovici 60. rokov 20. storočia vyvinuté pre špeciálne jednotky Československej ľudovej armády (predovšetkým pre potápačov), ale aj pre generálny štáb československej armády. Výstava je pomyselne zakončená švajčiarskymi Luminox Navy Seal, ktoré už desaťročia využívajú špeciálne jednotky námorníctva Spojených štátov amerických, ale i špeciálne jednotky iných krajín. Dôsledkom špecifickosti využitia potápačských hodiniek v prostredí pod vodou je pozoruhodný dizajn, ktorý v mnohých prípadoch ovplyvnil vývoj a podoby hodiniek, ktoré boli a sú určené aj na bežné nosenie. Potápačské hodinky sú preto aj mimoriadne vizuálne zaujímavé a Gemersko-malohontské múzeum je presvedčené, že také budú aj pre návštevníkov výstavy. BBSK

Výstava je realizovaná s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

 

Fotografie z podujatia:

 

Potápačské hodinky zo zbierky Petra Ferdinandyho a história merania času pod vodou Potápačské hodinky zo zbierky Petra Ferdinandyho a história merania času pod vodou Potápačské hodinky zo zbierky Petra Ferdinandyho a história merania času pod vodou Potápačské hodinky zo zbierky Petra Ferdinandyho a história merania času pod vodou Potápačské hodinky zo zbierky Petra Ferdinandyho a história merania času pod vodou
Potápačské hodinky zo zbierky Petra Ferdinandyho a história merania času pod vodou Potápačské hodinky zo zbierky Petra Ferdinandyho a história merania času pod vodou Potápačské hodinky zo zbierky Petra Ferdinandyho a história merania času pod vodou Potápačské hodinky zo zbierky Petra Ferdinandyho a história merania času pod vodou

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota