Vyšívaná história reformácie na Slovensku

 

Vyšívaná história reformácie na Slovensku16. 09. - 16. 10. 2020
Vernisáž výstavy - 16. 09. 2020 o 14.00 hod.
Kurátorky výstavy: Mgr. Viktória Lisáková, seniorka Rimavského seniorátu ECAV na Slovensku a prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD.
Zodpovedná za GMM: PhDr. Oľga Bodorová

Na výstave sa prezentuje šestnásť vyšívaných gobelínov. Každý má rozmer 100x120 cm. Autorkou výtvarných podkladov je prof. Ing. arch. Janka Krivošová, PhD., prvá profesorka architektúry na Slovensku. Na plátno na vyšívanie zachytila najvýznamnejšie udalosti a osobnosti 500-ročnej histórie evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Pod metodickým vedením profesionálnej vyšívačky Emílie Fojtíkovej, uplatnili ženy v každom senioráte ECAV techniku gobelínovej výšivky.
Vyšívané obrazy zachytávajú biskupov, kňazov, panovníkov, šľachticov, národovcov, spisovateľov, vedcov, politikov i umelcov. Nezabudlo sa ani na výnimočné evanjelické ženy - Aničku Jurkovičovú, prvú slovenskú herečku, Darinu Bancíkovú, prvú evanjelickú farárku na Slovensku či spisovateľky Teréziu Vansovú a Boženu Slančíkovú-Timravu a mnoho ďalších žien.

Výstava je realizovaná v rámci podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva.

 

 

Fotografie z výstavy:

 

Vyšívaná história reformácie na Slovensku Vyšívaná história reformácie na Slovensku Vyšívaná história reformácie na Slovensku Vyšívaná história reformácie na Slovensku Vyšívaná história reformácie na Slovensku
Vyšívaná história reformácie na Slovensku Vyšívaná história reformácie na Slovensku Vyšívaná história reformácie na Slovensku Vyšívaná história reformácie na Slovensku Vyšívaná história reformácie na Slovensku

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota