Veľká noc v múzeu

 

Už sa vajíčka obliekajú... Tradičné techniky zdobenia veľkonočných vajíčok
9. apríl 2020

Symbolika vajíčka vo veľkonočnom zvykosloví, tradičné spôsoby farbenia vajíčok a techniky zdobenia veľkonočných vajíčok (vyškrabovanie, batikovanie a ďalšie).
https://www.youtube.com/watch?v=B8mn0aB8qHo&t=15s

 

Veľkonočné zvykoslovie
10. – 12. apríl 2020

Predstavenie zvykov od Zeleného štvrtka po Veľkonočný pondelok.
https://www.youtube.com/watch?v=hckja9HKUGI

 

Veľkonočné zvykoslovie s akcentom na zbierku kraslíc v Gemersko-malohontskom múzeu
13. apríl 2020

Prezentácia zbierky veľkonočných vajíčok – najstaršia datovaná kraslica v zbierkach múzea, kraslice zdobené tradičnými technikami, unikátne okované vajíčka.
https://www.youtube.com/watch?v=zCso7LyLG48

 

 

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota