Vesmír očami detí

 

Vesmír očami detí03. 03. - 19. 03. 2020
Vernisáž výstavy - 03. 03. 2020 o 14.30 hod.
Kurátor výstavy: RNDr. Pavol Rapavý (Hvezdáreň v Rimavskej Sobote)
Zodpovedná za GMM: PhDr. Elena Lindisová

Výstava Vesmír očami detí je tradičnou súťažnou prehliadkou detskej výtvarnej tvorby a venuje sa tematike vesmíru. Odborná porota vyhodnotila najlepšie práce, ktoré postupujú do celoštátneho kola v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove. Prvé tri miesta v každej kategórii budú ocenené a ceny odovzdané na vernisáži výstavy, 3. marca 2020 o 14.30 hod.
Do výtvarnej súťaže sa zapojili aj tento rok žiaci MŠ, ZŠ i ZUŠ z okresu Rimavská Sobota. Na výzvu zareagovalo celkovo až 31 škôl a škôlok (9 materských škôl, 19 základných škôl, alebo základných škôl s materskou školou a 3 základné umelecké školy). Spolu zaslali takmer 326 prác (len pre ilustráciu – v roku 2018 ich bolo 302, v roku 2019 len 253). Počet prác z jednotlivých škôl je rôznorodý. Najviac prác v kategórii materských škôl (po 10) poslali zhodne až štyri. Z Rimavskej Soboty to bola MŠ Hatvaniho, MŠ na Rožňavskej ulici, MŠ Rimava a z Hnúšte MŠ Nábrežie Rimavy. V kategórii základných škôl sa 20-mi prácami zapojila ZŠ s MŠ Gemerský Jablonec. V kategórii základných umeleckých škôl najviac prác prihlásila do súťaže ZUŠ Rimavská Sobota, a to až 46 prác.
Porota sa zišla dňa 25. februára 2020 v zložení: predsedkyňa poroty Mgr. Daniela Páneková, členovia Mgr. Nikoleta Gečeová, PaedDr. Ivana Markotánová. V každej z piatich vyhlásených kategóriách bolo vybratých päť postupujúcich prác, teda v Hurbanove bude okres Rimavská Sobota reprezentovať celkovo 25 prác. Komplexné umiestnenie v jednotlivých kategóriách, spolu s menami autorov jednotlivých ocenených prác je k dispozícii na výstave i na stránkach Hvezdárne http://rs.planetarium.sk/pre-skoly-c933.
Na výstave je prezentovaných vyše 250 prác. Porota v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove zasadne začiatkom apríla 2020. Postupujúce práce budú odoslané do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove a výsledky celoslovenského kola budú zaslané všetkým zúčastneným školám na CD.

 

 

Fotografie z podujatia:

 

Vesmír očami detí Vesmír očami detí Vesmír očami detí Vesmír očami detí  
Vesmír očami detí Vesmír očami detí Vesmír očami detí Vesmír očami detí  

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota