Výchovno-vzdelávacia činnosť

 

2. svetová vojna v regióne Gemer-Malohont a jej dôsledky

 

Vstupné: 1€ - deti, študenti (prijímame aj kultúrne poukazy), pedagogický dozor zdarma

Vyučovacia hodina obsahovo nadväzuje na školské osnovy dejepisného učiva a prepája makrohistóriu s mikrohistóriou regiónu Gemer-Malohont. V širšom zameraní sa jednotlivé témy oživia premietaním filmov, čím sa doplní obraz o tomto období našej histórie. Vyučovacia hodina je vhodná predovšetkým pre 8. a 9. ročník základných škôl a pre stredné školy. Obohatí žiakov a študentov nielen o nové informácie, ale aj o zážitok z vyučovania v inom než školskom prostredí.

Trvanie vyučovacej hodiny: 60 - 90 minút.

Na aktivitu je nutné sa vopred objednať! Kontaktná osoba – PhDr. Elena Lindisová - lindisova@mmuzeum.sk, 047/56 32741.

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota