Výchovno-vzdelávacia činnosť

 

Čo je to múzeum?

 

Vstupné: 1€ - deti, študenti (prijímame aj kultúrne poukazy), pedagogický dozor zdarma

Aktivita ponúka školám možnosť doplniť učivo 5. ročníka základných škôl. Umožňuje pochopiť význam a poslanie takejto inštitúcie, okolnosti jej vzniku a prácu ľudí, ktorí v nej pracujú. Zároveň sa žiaci zoznámia s pojmami, ktoré s touto témou súvisia.
Trvanie aktivity: 60 - 90 minút.

Na aktivitu je nutné sa vopred objednať! Kontaktná osoba – PhDr. Elena Lindisová - lindisova@mmuzeum.sk, 047/56 32741.

 

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota