Výchovno-vzdelávacia činnosť

 

Malý kronikár

 

Príďte sa zahrať na kronikára, ktorý sa rozhodol, že zapíše o svojom regióne tie najzaujímavejšie údaje, aby tí ktorí prídu po nás, mali z čoho čerpať. Zároveň sa zabavíte a okrem toho, že sa dozviete mnohé informácie z našej minulosti, zopakujete si aj všeobecné
informácie z dejín, o ktorých sa učíte v škole. V úlohe kronikára objavíte aj to, aký význam
mal v minulosti takýto človek a kto môže byť kronikárom dnes. Vytvoríme spolu historický
prameň a spoločne spojíme minulosť so súčasnosťou. Aktivita je určená žiakom 4., 6. a 7. ročníka základných škôl a nadväzuje na dejepisné učivo uvedených ročníkov. Rovnako sa môžu pri nej zabaviť aj študenti stredných škôl, pretože aktivita obsahuje všeobecné informácie z dejín a tieto sa vhodným spôsobom previažu s regionálnou históriu na pôde múzea.

Trvanie aktivity min. 60 minút.

Na aktivitu je nutné sa vopred objednať! Kontaktná osoba – PhDr. Elena Lindisová - lindisova@mmuzeum.sk, 047/56 32741.

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota