Výchovno-vzdelávacia činnosť

 

Remeslá v kocke

 

Vstupné: 1€ - deti, študenti (prijímame aj kultúrne poukazy)

Vyučovacia hodina je zameraná na spoznávanie zamestnaní a remesiel, ktoré boli zdrojom obživy v priebehu 19. storočia do prvej polovice 20. storočia. Žiaci sa konkrétne zoznámia s pastierstvo, pradením a tkaním, brdárstvom či hrnčiarstvom prostredníctvom lektorského výkladu a najmä zbierkových predmetov a fotografií. Spoznajú výrobné postupy a pomôcky domáceho spracovania ľanu a konope, ako sa priadlo, tkalo a kto boli brdári. Ďalej spoznajú sortiment gemerských hrnčiarov, techniky zdobenia hlineného riadu a charakteristickú výstroj pastiera. Na záver vyučovacej hodiny si žiaci overia nadobudnuté poznatky prostredníctvom náučnej hračky.
Aktivita je určená žiakom základných škôl, stredných škôl a gymnázií. Podľa požiadaviek je možné obsah hodiny upraviť. Trvanie aktivity: 60 minút.

 

Remeslá v kocke Remeslá v kocke Remeslá v kocke


Na aktivitu je nutné sa vopred objednať!
Kontaktná osoba – Mgr. Martina Oštrom Mareková - marekova@gmmuzeum.sk, 047/56 32741.

 

 

 

 

 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote je v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.  Muzeum.SK  facebook - Gemersko-malohontské Múzeum Rimavská Sobota