Gemersko-malohontské múzeum
Po:
zatvorené |
Ut-Pia:
9:00 - 17:00 |
So-Ne:
13:00 - 17:00
Verobst - 2021

Plán verejného obstarávania 2021

Ponuka neupotrebiteľného hmotného majetku

Vypracovanie projektovej dokumentácie na revitalizáciu hlavného vstupu do Gemersko-malohontského múzea a zriadenie návštevníckeho centra

Výzva na predkladanie ponúk

Záznam z vyhodnotenia ponúk