Gemersko-malohontské múzeum
Po:
zatvorené |
Ut-Pia:
9:00 - 17:00 |
So-Ne:
13:00 - 17:00
Zoológia
stála expozícia

Expozícia zoológie zachytáva rozmanitosť živočíšnych foriem regiónu. Prezentované sú živočíchy biotopov kultúrnej stepi, lesostepi, listnatého a zmiešaného lesa, ihličnatého lesa a horských lúk, ale i primárne a sekundárne vodné spoločenstvá. Časť expozície je venovaná zákonom chráneným druhom živočíchov územia regiónu, ochrane prírody ako celku a životnému prostrediu. Zaujímavosťou je vypreparovaná hlava samice losa mokraďového a model vajca vurona obrieho (najväčší nelietajúci vták žijúci na Madagaskare), ktoré slúžilo ako učebná pomôcka na Zjednotenom protestantskom gymnáziu v Rimavskej Sobote.

hello world!
Prejsť na
ostatné expozície
chevron-left