A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
10:00 - 18:00
DOMOV

Kontakt

Telefónne číslo
047/563 27 41
047/563 27 30
Fax
047/563 27 30
E-mail
office@gmmuzeum.sk
director@gmmuzeum.sk
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Otváracie hodiny
Vstupné
Fakturačné údaje
IBAN
SK69 8180 0000 0070 0039 5913
IČO
35985097
DIČ
2021459759
Nie sme platcami DPH.
Bankové prepojenie
Štátna pokladnica (8180)
Personálne obsadenie
Vedecko-odborné oddelenie
PhDr. Éva Kerényi, PhD.
Riaditeľka múzea, historička
director@gmmuzeum.sk
Životopis - Kerényi
PhDr. Oľga Bodorová
Riaditeľka, etnografka
director@gmmuzeum.sk
Otvoriť životopis
PhDr. Alexander Botoš
Archeológ, vedúci vedecko-odborného oddelenia
botos@gmmuzeum.sk
Životopis - Botoš
Mgr. Ľudmila Pulišová
Etnografka
pulisova@gmmuzeum.sk
Životopis - Pulišová
RNDr. Monika Gálffyová
Biologička
galffyova@gmmuzeum.sk
Životopis - Gálffyová
Mgr. Angelika Kolár
Historička umenia
Momentálne na materskej dovolenke
matuskova@gmmuzeum.sk
Životopis - Kolár
PhDr. Elena Lindisová
Múzejná pedagogička, kultúrno-výchovná referentka, lektorka a pokladníčka, dokumentátorka
lindisova@gmmuzeum.sk
Mgr. Martina Oštrom Mareková
PR referentka, kultúrno-výchovná referentka, lektorka a pokladníčka
marekova@gmmuzeum.sk
Životopis - Oštrom Mareková
Mgr. Ján Ulický
PR referent, kultúrno-výchovný referent, lektor a pokladník
Oddelenie dokumentácie a správy zbierok
RNDr. Ján Aláč
Zástupca riaditeľky, vedúci oddelenia dokumentácie a správy zbierok, dokumentátor
alac@gmmuzeum.sk
Životopis - Aláč
Nikoleta Nixie Strapková
Grafička, výtvarníčka, dokumentátorka
strapkova@gmmuzeum.sk
Mgr. Anita Tóthová
Dokumentátorka
Momentálne na materskej dovolenke
tothova@gmmuzeum.sk
Životopis - Tóthová
Mgr. Igor Kerepesi
Dokumentátor
kerepesi@gmmuzeum.sk
Mgr. Iveta Krnáčová
Knihovníčka
krnacova@gmmuzeum.sk
Životopis - Krnáčová
Júlia Ferleťáková
Fotografka
ferletakova@gmmuzeum.sk
Alžbeta Nagyová
Konzervátorka, výtvarníčka
nagyova@gmmuzeum.sk
Hospodársko-správny úsek
Ing. Marcela Botošová
Vedúca hospodársko-správneho úseku, ekonómka, účtovníčka a správkyňa budov
botosova@gmmuzeum.sk
Lucia Háková, MSc.
Personalistka, mzdárka, asistentka riaditeľky, pokladníčka, skladníčka
office@gmmuzeum.sk
Erika Lőrinczová
Upratovačka
Peter Fülöp
Vodič, kurič, údržbár

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
apartmentenvelopeprinterenterphone-handsetclock