Gemersko-malohontské múzeum
Po:
zatvorené |
Ut-Pia:
9:00 - 17:00 |
So-Ne:
13:00 - 17:00
Služby
Vzdelávanie v múzeu
Pre žiakov základných a stredných škôl múzeum ponúka prednášky, vyučovacie hodiny, výchovno-vzdelávacie aktivity k výstavám a animačné programy v rámci stálych expozícií.
Predaj publikácií
GEMER-MALOHONT I. 2005. Zborník Gemersko-malohontského múzea
3

GEMER-MALOHONT II. 2006. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

GEMER-MALOHONT 3. 2007. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

GEMER-MALOHONT 4. 2008. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2

GEMER-MALOHONT 5. 2009. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2

GEMER-MALOHONT 6. - 7. 2011. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2

GEMER-MALOHONT 8. – 9. 2013. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2

GEMER-MALOHONT 10. 2014. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2

GEMER-MALOHONT 11. 2015. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2

GEMER-MALOHONT 12. 2016. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah #1 #2

GEMER-MALOHONT 13. 2017. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2

GEMER-MALOHONT 14. 2018. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2

GEMER-MALOHONT 15. 2019. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2

GEMER-MALOHONT 16. 2020. Zborník Gemersko-malohontského múzea
15

Obsah: #1 #2

O. Bodorová: Hrnčiarstvo v Suchánskej doline. 2019
15

Obsah: #1 #2

J. Alberty: Rimavská Sobota vo svetle archívnych dokumentov a histórie do roku 1918. 2019
10

A. Botoš: Rimavská Sobota vo svetle archeológie archeologických nálezov. 2017
6

É. Ádamová a A. Matúšková: I. Ferenczy (1792 – 1856). Človek a dielo - A müvész és ember. 2012
3

A. Kolár: E. Putra (1883 – 1915). Katalóg diel. 2016
3

O. Bodorová a Ľ. Pulišová: D. Fertő. Rómsky rezbár. Katalóg k výstave. 2018
3

A. Kolár: Maliar J. Sándy (1827 – 1894). 2019
3

É. Kerényi: I. Hatvani (1718 – 1786). Katalóg k výstave. 2019
3

O. Bodorová a Ľ. Pulišová: Rómska kultúra v Gemeri-Malohonte. Venované MUDr. J. Cibuľovi. 2010
2

Remeselná výroba s akcentom na hrnčiarsku, džbankársku, kachliarsku a kameninovú produkciu. Zborník Etnograf a múzeum, ročník VII. Zostavila O. Bodorová. 2004
5

Az állandó honismereti kiállítás kalauza és A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum története 1882-2002. A múzeumalapítás 120. évfordulója alkalmából. Szerkesztette O. Bodorová. 2004
1

Early Villanyian site of Hajnáčka I. (Southern Slovakia). Paleontological research 1996 - 2000. Edited by M. Sabol. 2004.
5

Protifašistický odboj a Slovenské národné povstanie v Gemeri-Malohonte v rokoch 1944 - 1945. Sprievodca výstavou. Zostavil M. Uhrín. 2010
1

S. Bornayová: Gemerská kuchárka s CD. 1998
4

S. Bornayová a M. Janštová: Hajnáčka. 1998
2

J. Bolfík a kol.: Gemer-Malohont I. Príroda. 1990
5

L. Sokolovský a kol.: Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska. 1999
5

V. Furmánek a K. Marková: Včelince. Archív dávnej minulosti. 2008
11

M. Ujváry: Írások T. Mihályról. T. Mihály Gömöri Kulturális Egyesület, Putnok 2009
10

Š. Balázs. Katalóg k autorským výstavám. Mestská galéria v Rimavskej Sobote. 2010
5

S. Holečková: Rožňavské cechy. Banícke múzeum v Rožňave. 2013
11.50

J. Alberty: Pozdravujem ťa, Vyšná Pokoradz. 2014
10

Július Alberty: Z cirkevných dejín Vyšnej Pokoradze. 2015
8

P. Hlodák a J. Križáni: Krása slovenského skla. 2015
20

A. Németh Bozó a J. Puntigán: Gyurkovits. Maliar Lučenca. – Losonc festője. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci. 2017
4

É. Kerényi: Fürdőélet a 19. századi Gömörben. 2017
12

M. Tihányiová: Bubekovci z Plešivca. Úspechy a pády jedného rodu v politike a umení. 2017
8

A. Hacsi: Horkosladký chlieb tenisový. 2020
9

A. Hacsi: Keserédes Teniszkenyér. 2020
9

Géza Haynik: Poznámky. Denník vojnového zajatca 1916-1917. 2021
8

Obsah #1 #2 #3

O.Bodorová a Ľ.Pulišová: Pôvab kraslíc. Katalóg zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. 2021
3

Obsah #1 #2

Suveníry
Magnetka
1.50

Magnetka
1.50

Magnetka
1.50

Pohľadnica
0.20

Pohľadnica
0.20

Pohľadnica
0.20

Pohľadnica
0.20

Pohľadnica
0.20

Pohľadnica
0.30

Bádateľské služby
Gemersko-malohontské múzeum ponúka konzultácie s odbornými pracovníkmi múzea zo študijných alebo súkromných účelov. Bádateľom po dohode vopred sprístupníme na prezenčné štúdium jednotlivé zbierkové predmety a dokumenty z archívnych fondov. Návštevu múzea za účelom bádania je potrebné nahlásiť vopred u konkrétneho odborného pracovníka. (Personálne obsadenie – vytvoriť prepojenie) Bádateľ je povinný pri návšteve múzea vyplniť bádateľský list, v ktorom sa zaväzuje k ďalšiemu nakladaniu s informáciami v zmysle bádateľského poriadku, o ktorom bude oboznámený.
Archeologické výskumy
Gemersko-malohontské múzeum vykonáva záchranné archeologické výskumy podľa zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a na základe oprávnenia vydaného Ministerstvom kultúry SR pod číslom MK - 1134/2008-51/3546, zo dňa 7. marca 2008.
Vykonávaním archeologických výskumov je
Poverená osoba
PhDr. Alexander Botoš
E-mail
botos@gmmuzeum.sk
Tel. číslo
0911 239 234
Svadobné fotenie
Gemersko-malohontské múzeum ponúka priestory na svadobné fotenie, v interiéri a exteriéri múzea. Cena fotenia je 30€. Poplatok za fotenie sa uhrádza najneskôr 3 dni vopred. Termín a čas je potrebné dohodnúť vopred.
Kontaktná osoba
Mgr. Martina Oštrom Mareková
E-mail
marekova@gmmuzeum.sk
Tel. číslo
047/56 32 741
envelopeuserphone-handset