A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Pia:
9:00 - 17:00 |
So-Ne:
13:00 - 17:00
DOMOV

Služby

Vzdelávanie v múzeu

Pre žiakov základných a stredných škôl múzeum ponúka prednášky, vyučovacie hodiny, výchovno-vzdelávacie aktivity k výstavám a animačné programy v rámci stálych expozícií.

Predaj publikácií

GEMER-MALOHONT I. 2005. Zborník Gemersko-malohontského múzea
3

GEMER-MALOHONT II. 2006. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

GEMER-MALOHONT 3. 2007. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

GEMER-MALOHONT 4. 2008. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2
GEMER-MALOHONT 5. 2009. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2
GEMER-MALOHONT 6. - 7. 2011. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2
GEMER-MALOHONT 8. – 9. 2013. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2
GEMER-MALOHONT 10. 2014. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2
GEMER-MALOHONT 11. 2015. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2
GEMER-MALOHONT 12. 2016. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah #1 #2
GEMER-MALOHONT 13. 2017. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2
GEMER-MALOHONT 14. 2018. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2
GEMER-MALOHONT 15. 2019. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2
GEMER-MALOHONT 16. 2020. Zborník Gemersko-malohontského múzea
15

Obsah: #1 #2
O. Bodorová: Hrnčiarstvo v Suchánskej doline. 2019
15

Obsah: #1 #2
J. Alberty: Rimavská Sobota vo svetle archívnych dokumentov a histórie do roku 1918. 2019
10

A. Botoš: Rimavská Sobota vo svetle archeológie archeologických nálezov. 2017
6

É. Ádamová a A. Matúšková: István Ferenczy (1792 – 1856). Človek a dielo - A müvész és ember. 2012
3

A. Kolár: Eduard Putra - Putra Ede (1883 – 1915). Katalóg diel - Életmű katalógus. 2016
3

O. Bodorová a Ľ. Pulišová: D. Fertő. Rómsky rezbár. Katalóg k výstave. 2018
3

A. Kolár: Maliar Július Sándy - Sándy Gyula festőművész (1827 – 1894). 2019
3

É. Kerényi: István Hatvani (1718 – 1786). Katalóg k výstave - Kiállítási katalógus. 2019
3

Remeselná výroba s akcentom na hrnčiarsku, džbankársku, kachliarsku a kameninovú produkciu. Zborník Etnograf a múzeum, ročník VII. Zostavila O. Bodorová. 2004
5

Az állandó honismereti kiállítás kalauza és A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum története 1882-2002. A múzeumalapítás 120. évfordulója alkalmából. Szerkesztette O. Bodorová. 2004
1

Early Villanyian site of Hajnáčka I. (Southern Slovakia). Paleontological research 1996 - 2000. Edited by M. Sabol. 2004.
5

Protifašistický odboj a Slovenské národné povstanie v Gemeri-Malohonte v rokoch 1944 - 1945. Sprievodca výstavou. Zostavil M. Uhrín. 2010
1

S. Bornayová: Gemerská kuchárka s CD. 1998
4

S. Bornayová a M. Janštová: Hajnáčka. 1998
2

J. Bolfík a kol.: Gemer-Malohont I. Príroda. 1990
5

L. Sokolovský a kol.: Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska. 1999
5

M. Ujváry: Írások T. Mihályról. T. Mihály Gömöri Kulturális Egyesület, Putnok 2009
10

Š. Balázs. Katalóg k autorským výstavám. Mestská galéria v Rimavskej Sobote. 2010
5

S. Holečková: Rožňavské cechy. Banícke múzeum v Rožňave. 2013
11.50

J. Alberty: Pozdravujem ťa, Vyšná Pokoradz. 2014
10

P. Hlodák a J. Križáni: Krása slovenského skla. 2015
20

A. Németh Bozó a J. Puntigán: Gyurkovits. Maliar Lučenca. – Losonc festője. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci. 2017
4

P. Buday: István Gróh a dokumentovanie stredovekých nástenných malieb v Uhorsku. 2021
15

A. Hacsi: Horkosladký chlieb tenisový. 2020
9

A. Hacsi: Keserédes Teniszkenyér. 2020
9

Géza Haynik: Poznámky - Jegyzetek. Denník vojnového zajatca - Egy hadifogoly naplója 1916-1917. 2021
8

Obsah #1 #2 #3
O.Bodorová a Ľ.Pulišová: Pôvab kraslíc. Katalóg zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. 2021
3

É. Kerényi: Fábry János (1830 - 1907). Katalóg k výstave - Kiállítási katalógus. 2021
3

O. Bodorová: Hrnčiarstvo v Šiveticiach. Východný Gemer-Malohont. 2021
15

Obsah #1 #2

GEMER-MALOHONT 17. 2021. Zborník Gemersko-malohontského múzea
5

Obsah #1 #2, Tartalom #1 #2, Contents #1 #2

Suveníry
Magnetka
1.50

Magnetka
1.50

Pohľadnica
0.20

Pohľadnica
0.20

Pohľadnica
0.20

Pohľadnica
0.20

Pohľadnica
0.20

Pohľadnica
0.30

Nálepka syseľ pasienkový
0,20

Nálepka syseľ pasienkový
0,20

Nálepka líška hrdzavá
0,20

Nálepka jastrab lesný
0,20

Nálepka dudok chochlatý
0,20

Vystrihovačka
1

Vystrihovačka
1

bankovka 0 EURO SUVENÍR
3

Bádateľské služby

Gemersko-malohontské múzeum ponúka konzultácie s odbornými pracovníkmi múzea zo študijných alebo súkromných účelov. Bádateľom po dohode vopred sprístupníme na prezenčné štúdium jednotlivé zbierkové predmety a dokumenty z archívnych fondov. Návštevu múzea za účelom bádania je potrebné nahlásiť vopred u konkrétneho odborného pracovníka. (Personálne obsadenie – vytvoriť prepojenie) Bádateľ je povinný pri návšteve múzea vyplniť bádateľský list, v ktorom sa zaväzuje k ďalšiemu nakladaniu s informáciami v zmysle bádateľského poriadku, o ktorom bude oboznámený.

Archeologické výskumy

Gemersko-malohontské múzeum vykonáva záchranné archeologické výskumy podľa zákona NR SR č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a na základe oprávnenia vydaného Ministerstvom kultúry SR pod číslom MK - 1134/2008-51/3546, zo dňa 7. marca 2008.
Vykonávaním archeologických výskumov je
Poverená osoba
PhDr. Alexander Botoš
E-mail
botos@gmmuzeum.sk
Tel. číslo
0911 239 234

Svadobné fotenie

Gemersko-malohontské múzeum ponúka priestory na svadobné fotenie, v interiéri a exteriéri múzea. Cena fotenia je 30€. Poplatok za fotenie sa uhrádza najneskôr 3 dni vopred. Termín a čas je potrebné dohodnúť vopred.
Kontaktná osoba
Mgr. Martina Oštrom Mareková
E-mail
marekova@gmmuzeum.sk
Tel. číslo
047/56 32 741

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
envelopeuserphone-handset