A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
9:00 - 17:00
DOMOV

Predaj publikácií

Vzdelávanie v múzeu

Pre žiakov základných a stredných škôl múzeum ponúka prednášky, vyučovacie hodiny, výchovno-vzdelávacie aktivity k výstavám a animačné programy v rámci stálych expozícií.

Predaj publikácií

É. Kerényi: Od Ameriky po Japonsko. Slávni cestovatelia, exotické zbierky. Katalóg k výstave. 2022 - Amerikától Japánig. Híres utazók, egzotikus tárgyak. Kiállítási katalógus. 2022
4

Petőfi 200. Legyünk szemei mindnyájan egy láncnak... Petőfi nyomában Gömörben és Nógrdádban - öt múzeumban. 2023
6

É. Kerényi: Fábry János (1830 - 1907). Katalóg k výstave - Kiállítási katalógus. 2021
3

O.Bodorová a Ľ.Pulišová: Pôvab kraslíc. Katalóg zo zbierok Gemersko-malohontského múzea. 2021
3

É. Kerényi: István Hatvani (1718 – 1786). Katalóg k výstave - Kiállítási katalógus. 2019
3

A. Kolár: Maliar Július Sándy - Sándy Gyula festőművész (1827 – 1894). 2019
3

O. Bodorová a Ľ. Pulišová: D. Fertő. Rómsky rezbár. Katalóg k výstave. 2018
3

A. Kolár: Eduard Putra - Putra Ede (1883 – 1915). Katalóg diel - Életmű katalógus. 2016
3

É. Ádamová a A. Matúšková: István Ferenczy (1792 – 1856). Človek a dielo - A müvész és ember. 2012
3

Protifašistický odboj a Slovenské národné povstanie v Gemeri-Malohonte v rokoch 1944 - 1945. Sprievodca výstavou. Zostavil M. Uhrin. 2010
1

Géza Haynik: Poznámky - Jegyzetek. Denník vojnového zajatca - Egy hadifogoly naplója 1916-1917. 2021
8

Obsah #1 #2 #3
O. Bodorová: Hrnčiarstvo v Šiveticiach. Východný Gemer-Malohont. 2021
15

Obsah #1 #2

O. Bodorová: Hrnčiarstvo v Suchánskej doline. 2019
15

Obsah: #1 #2
J. Alberty: Rimavská Sobota vo svetle archívnych dokumentov a histórie do roku 1918. 2019
10

A. Botoš: Rimavská Sobota vo svetle archeológie archeologických nálezov. 2017
6

Remeselná výroba s akcentom na hrnčiarsku, džbankársku, kachliarsku a kameninovú produkciu. Zborník Etnograf a múzeum, ročník VII. Zostavila O. Bodorová. 2004
5

Az állandó honismereti kiállítás kalauza és A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum története 1882-2002. A múzeumalapítás 120. évfordulója alkalmából. Szerkesztette O. Bodorová. 2004
1

Early Villanyian site of Hajnáčka I. (Southern Slovakia). Paleontological research 1996 - 2000. Edited by M. Sabol. 2004.
5

S. Bornayová: Gemerská kuchárka s CD. 1998
4

S. Bornayová a M. Janštová: Hajnáčka. 1998
2

J. Bolfík a kol.: Gemer-Malohont I. Príroda. 1990
5

L. Sokolovský a kol.: Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska. 1999
5

GEMER-MALOHONT I. 2005. Zborník Gemersko-malohontského múzea
3

GEMER-MALOHONT II. 2006. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

GEMER-MALOHONT 3. 2007. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

GEMER-MALOHONT 4. 2008. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2

GEMER-MALOHONT 5. 2009. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2

GEMER-MALOHONT 6. - 7. 2011. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2

GEMER-MALOHONT 8. – 9. 2013. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2

GEMER-MALOHONT 10. 2014. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2

GEMER-MALOHONT 11. 2015. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2

GEMER-MALOHONT 12. 2016. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah #1 #2

GEMER-MALOHONT 13. 2017. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2

GEMER-MALOHONT 14. 2018. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2

GEMER-MALOHONT 15. 2019. Zborník Gemersko-malohontského múzea
4

Obsah: #1 #2

GEMER-MALOHONT 16. 2020. Zborník Gemersko-malohontského múzea
5

Obsah: #1 #2

GEMER-MALOHONT 17. 2021. Zborník Gemersko-malohontského múzea
5

Obsah #1 #2, Tartalom #1 #2, Contents #1 #2

GEMER-MALOHONT 18. 2022. Zborník Gemersko-malohontského múzea
5

Obsah #1,#2, Tartalom #1,#2, Contents #1,#2

M. Ujváry: Írások T. Mihályról. T. Mihály Gömöri Kulturális Egyesület, Putnok 2009
10

Štefan Balázs. Katalóg k autorským výstavám. Mestská galéria v Rimavskej Sobote. 2010
5

S. Holečková: Rožňavské cechy. Banícke múzeum v Rožňave. 2013
11.50

P. Hlodák a J. Križáni: Krása slovenského skla. 2015
20

A. Németh Bozó a J. Puntigán: Gyurkovits. Maliar Lučenca. – Losonc festője. Novohradské múzeum a galéria v Lučenci. 2017
4

P. Buday: István Gróh a dokumentovanie stredovekých nástenných malieb v Uhorsku. 2021
15

A. Hacsi: Horkosladký chlieb tenisový. 2020
9

A. Hacsi: Keserédes Teniszkenyér. 2020
9

M. Škodová: Ľudová hrnčina z Novohradu. 2021
12

J. Aláč: Sovietski vojaci na juhu stredného Slovenska 1968 - 1991. 2020
12

M. Lacko a kolektív: Denník storočnej dámy. História divadelných udalostí v Rimavskej Sobote od začiatku 19. storočia po súčasnosť. 2021
15

Sobotské okamihy. Zborník literárnych prác človenov literárneho klubu KARAVANA. 2017
6

KARAVÁNA ide ďalej... Zborník literárnych prác členov literárneho klubu KRAVANA. 2014
6

M. Adamová: Lučenec v plameňoch strachu hrôzy. Vypálenie mesta v roku 1849. 2019
7

T. Urbašík: Spomienky z okolia Horného Ipľa. 2020
10

J. Aláč: Tu spočíva kvet, čo zanechal svet. 2021
22

A. Botoš a kol. (zost.): Rimavské Janovce. Kapitoly z dejín obce. 2023
16

Obsah: #1

Petőfi 200. Buďme všetci článkami jednej reťaze... Po stopách Petőfiho v Gemeri a Novohrade - v piatich múzeách. 2023
6


Buday Péter: Gróh István és a magyarországi középkori falfestmények dokumentálása. 2022
15

Monika Tihányiová: A Csetnekiek kultúrtörténeti és gasdaságtörténelmi barangolások Felső-Gömörben. 2022
15

Z histórie mlynov a mlynárstva v Gemeri-Malohonte. 2023
15

Suveníry
Pohľadnica
0.20

Pohľadnica
0.20

Pohľadnica
0.20

Pohľadnica
0.20

Pohľadnica
0.20

Pohľadnica
0.30

Nálepka syseľ pasienkový
0,20

Nálepka syseľ pasienkový
0,20

Nálepka líška hrdzavá
0,20

Nálepka jastrab lesný
0,20

Nálepka dudok chochlatý
0,20

Vystrihovačka
1

Vystrihovačka
1

bankovka 0 EURO SUVENÍR
3

Regiónpas
10

Tričko
15

Revitalizácia hlavného vstupu a
zriadenie návštevníckeho centra

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh