A A+ A+
MENU
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Po:
zatvorené |
Ut-Ne:
10:00 - 18:00
DOMOV

Vzdelávanie v múzeu

Prednášky
Prednášky sú realizované vo forme powerpointovej prezentácie. Rozsah prednášky je 45 - 60 minút. Téma a rozsah sa podľa dohody dajú upraviť. V prípade spojenia prednášky s prehliadkou múzea ďalšie vstupné neplatíte.
V prípade záujmu je potrebné návštevu nahlásiť vopred.
Zoznam prednášok
Predmety minulosti
PhDr. Elena Lindisová
Práca v múzeu
PhDr. Elena Lindisová
História mesta Rimavská Sobota
PhDr. Elena Lindisová
Tradičná remeselná výroba v Gemeri -Malohonte
Mgr. Ľ. Pulišová
Ľudové hudobné nástroje Gemera-Malohontu
Mgr. Ľ. Pulišová
Život detí v tradičnom vidieckom prostredí regiónu Gemer-Malohont
Mgr. Ľ. Pulišová
Turci v Gemeri –Malohonte
PhDr. A. Botoš
Mesto Rimavská Sobota v praveku a v stredoveku
PhDr. A. Botoš
Stredoveké hrnčiarstvo v Gemeri-Malohonte
PhDr. A. Botoš
Najnovšie archeologické výskumy GMM
PhDr. A. Botoš
Vtáctvo Gemera-Malohontu
RNDr. M. Gálffyová
Paleontologické nálezisko Kostná dolina – Hajnáčka
RNDr. M. Gálffyová
Sťahovavé vtáky Gemera-Malohontu
RNDr. M. Gálffyová
Kým vyletí vtáčik
RNDr. M. Gálffyová
Rieka Slaná
RNDr. M. Gálffyová
Rimavská Sobota a I. svetová vojna
PhDr. Éva Kerényi, PhD.
Rimavská Sobota v 19. storočí
PhDr. Éva Kerényi, PhD.
Dohodnite si prednášku
Kontaktná osoba
PhDr. Elena Lindisová
E-mail
lindisova@gmmuzeum.sk
Tel. číslo
047/56 32 741

Vyučovacie hodiny

Na vyučovaciu hodinu je nutné sa vopred objednať!
Čo je to múzeum?
Vyučovacia hodina zameraná na spoznávanie pamäťovej inštitúcie.
Vyučovacia hodina zameraná na spoznávanie pamäťovej inštitúcie - Gemersko-malohontského múzea - jeho poslanie, história i práca múzejníkov. Aktivita ponúka školám možnosť doplniť učivo 5. ročníka základných škôl. Umožňuje pochopiť význam a poslanie takejto inštitúcie, okolnosti jej vzniku a prácu ľudí, ktorí v nej pracujú. Zároveň sa žiaci zoznámia s pojmami, ktoré s touto témou súvisia.
Trvanie: 
60 - 90 minút
Dohodnite si vyučovaciu hodinu
Kontaktná osoba
PhDr. Elena Lindisová
E-mail
lindisova@gmmuzeum.sk
Tel. číslo
047/56 32 741
2. svetová vojna v regióne a jej dôsledky
Vyučovacia hodina dejepisu na tému 2. svetová vojna.
Vyučovacia hodina dejepisu na tému 2. svetová vojna v priestoroch stálej expozície Protifašistický odboj a SNP v regióne Gemer-Malohont. Vyučovacia hodina obsahovo nadväzuje na školské osnovy dejepisného učiva a prepája makrohistóriu s mikrohistóriou regiónu Gemer-Malohont.

V širšom zameraní sa jednotlivé témy oživia premietaním filmov, čím sa doplní obraz o tomto období našej histórie. Vyučovacia hodina je vhodná predovšetkým pre 8. a 9. ročník základných škôl a pre stredné školy. Obohatí žiakov a študentov nielen o nové informácie, ale aj o zážitok z vyučovania v inom než školskom prostredí.
Trvanie: 
60 - 90 minút
Dohodnite si vyučovaciu hodinu
Kontaktná osoba
PhDr. Elena Lindisová
E-mail
lindisova@gmmuzeum.sk
Tel. číslo
047/56 32 741
Malý kronikár
Príďte sa zahrať na kronikára a vytvorte historický prameň, v ktorom spojíte minulosť so súčasnosťou.
Príďte sa zahrať na kronikára, ktorý sa rozhodol, že zapíše o svojom regióne tie najzaujímavejšie údaje, aby tí ktorí prídu po nás, mali z čoho čerpať. Zároveň sa zabavíte a okrem toho, že sa dozviete mnohé informácie z našej minulosti, zopakujete si aj všeobecné informácie z dejín, o ktorých sa učíte v škole. V úlohe kronikára
objavíte aj to, aký význam mal v minulosti takýto človek a kto môže byť kronikárom dnes.

Vytvoríme spolu historický prameň a spoločne spojíme minulosť so súčasnosťou. Aktivita je určená žiakom 4., 6. a 7. ročníka základných škôl a nadväzuje na dejepisné učivo uvedených ročníkov. Rovnako sa môžu pri nej zabaviť aj študenti stredných škôl, pretože aktivita obsahuje všeobecné informácie z dejín a tieto sa vhodným spôsobom previažu s regionálnou históriu na pôde múzea.
Trvanie: 
60 - 90 minút
Dohodnite si vyučovaciu hodinu
Kontaktná osoba
PhDr. Elena Lindisová
E-mail
lindisova@gmmuzeum.sk
Tel. číslo
047/56 32 741
Animačné programy
Na animačný program je nutné sa vopred objednať!
Virtuálna archeológia
Animačný program o živote pravekého človeka v Gemeri-Malohonte s využitím rozšírenej reality.
Animačný program zameraný na spoznávanie života pravekého človeka v dobe kamennej, bronzovej a železnej. Žiaci sa oboznámia s významnými archeologickými nálezmi v Gemeri-Malohonte, ktoré sa nachádzajú v expozícii múzea a spoznajú osobnosť Ľudovíta Hűvössyho (1858 - 1939), ktorý stál pri formovaní archeologického fondu múzea. V praktickej časti aktivity žiaci pracujú s edukačnými úlohami na virtuálnej báze.

Prostredníctvom rozšírenej reality žiakom priblížime zbierkový predmet „spoza skla“, môžu s ním virtuálne manipulovať a skúmať jeho vlastnosti. Aktivita je vhodná najmä pre žiakov 2. stupňa základných škôl, gymnázií a stredných škôl.
Trvanie: 
60 minút
Dohodnite si animačný program
Kontaktná osoba
Mgr. Martina Oštrom Mareková
E-mail
marekova@gmmuzeum.sk
Tel. číslo
047/56 32 741
Remeslá v kocke
Animačný program je zameraný na zamestnania, remeselnú a domácu výrobu Gemera-Malohontu.
Animačný program je zameraný na zamestnania, remeselnú a domácu výrobu charakteristické pre Gemer-Malohont. Žiaci sa zoznámia s pastierstvo, pradením a tkaním, brdárstvom či hrnčiarstvom. Spoznajú výrobné postupy a pomôcky domáceho spracovania ľanu a konope, ako sa priadlo, tkalo a kto boli brdári. 

Ďalej spoznajú sortiment gemerských hrnčiarov, techniky zdobenia hlineného riadu a charakteristickú výstroj pastiera. Na záver vyučovacej hodiny si žiaci overia nadobudnuté poznatky prostredníctvom náučnej hračky. Aktivita je určená žiakom základných škôl, stredných škôl a gymnázií.
Trvanie: 
60 minút
Dohodnite si animačný program
Kontaktná osoba
Mgr. Martina Oštrom Mareková
E-mail
marekova@gmmuzeum.sk
Tel. číslo
047/56 32 741
QR-kódy a história: Čo majú spoločné?
Spojme výdobytky moderného sveta so zaujímavosťami z histórie Gemersko-malohontského múzea.
Aktivita spája výdobytky moderného sveta so zaujímavosťami z histórie Gemersko-malohontského múzea. Prostredníctvom smartfónu a jednoduchej aplikácie nasnímate texty o múzeu zašifrované pod QR-kódmi umiestnenými v stálej expozícii múzea.
Trvanie: 
45 minút
Dohodnite si animačný program
Kontaktná osoba
PhDr. Elena Lindisová
E-mail
lindisova@gmmuzeum.sk
Tel. číslo
047/56 32 741
Som vojak 1. svetovej vojny
Odfoťte sa v rakúsko-uhorskej pechotnej uniforme. Fotenie je súčasťou prehliadky stálej expozície Protifašistický odboj a Slovenské národné povstanie v Gemeri-Malohonte.
Animačný program je bez objednávky
Kontaktná osoba
-
E-mail
-
Tel. číslo
-
Tvorivé dielne
Na tvorivé dielne je nutné sa vopred objednať!
Zahraj sa so sysľom
Zhotovte si pohyblivú eko hračku v podobe sysľa vykúkajúceho z nory
Tvorivá dielňa je zameraná na spoznávanie života sysľa pasienkového, najfotogenickejšieho hlodavca v regióne Gemer-Malohont. Počas tvorivej dielne si deti z ekologických a recyklovateľných materiálov vyrobia pohyblivú hračku v podobe sysľa vykúkajúceho z nory. Na záver ich čakajú hravé aktivity. Aktivita je určená pre žiakov základných škôl, stredných škôl a gymnázií.
Trvanie: 
60 – 90 minút
Dohodnite si animačný program
Kontaktná osoba
Mgr. Martina Oštrom Mareková
E-mail
marekova@gmmuzeum.sk
Tel. číslo
047/56 32 741

Múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Novohradské múzeum a galéria LučenecHorehronské múzeum BreznoPohronské múzeum v Novej BaniStredoslovenské múzeumStredoslovenská galéria
Gemersko-malohonstké múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Obsahová zodpovednosť:
Gemersko-malohontské múzeum
Námestie M. Tompu 14/5
979 01 Rimavská Sobota
Technický prevádzkovateľ:
PROGNESSA, s. r. o.
Slobody 27
980 22 Veľký Blh
envelopeuserphone-handsethistorywarning