A A+ A+
Gemersko-malohontské múzeum
hello world!
Hé/Va:
zárva |
Ke-Szo:
9:00 - 17:00
Régészet

Rendkívül gazdag régészeti gyűjteményünket négy nagyobb tematikai egységben mutatjuk be. Régiónk őskori és koraközépkori fejlődését a régészeti leletek időrendi áttekintésben ismertetik az ember megjelenésétől a szláv települések kialakulásáig, hangsúlyt fektetve a kései kőkorszakra, a keltákra, a latén kultúrára és a római korra, mely a germán kvádok és vandálok leleteivel kerül bemutatásra. A bronzművesség témakörét a pilinyi és kiétei kultúrák termékein keresztül ismertetjük, különös tekintettel az ékszer, munkaeszköz és fegyverkészítésre. A pilinyi és kiétei kultúrák a rájuk jellemző települési típusról hírt adó és hamvasztásos temetkezést bizonyító leletek által vannak bemutatva. Tárlatunk 2000-ben a kőrézkori (eneolit) bádeni kultúra (Kr. e 2300-1900) emlékeivel, a Méhi istenhármasságot és népét bemutató egységgel bővült. Az akkori lakosság életét és temetkezési szokásait megragadó, európai viszonylatban is egyedülálló leletekről van szó.

hello world!
A többi
kiállítóteremhez
Fábry János (1830 - 1907)

Tárlatunk a Gömörmegyei Múzeum (jelenleg Gömör-Kishonti Múzeum) alapítójának és első igazgatójának munkássága előtt tiszteleg.

Fábry János 1830. július 30-én Losoncon látta meg a napvilágot, majd az 1850-es évektől Rimaszombatban élt és tevékenykedett előbb tanárként, aztán az Egyesült Protestáns Gimnázium igazgatójaként. E városban is hunyt el 1907. december 28-án, s a város régi temetőjében helyezték örök nyugalomra.

Fábry János hatása és munkássága túlmutatott régiónk határain. Noha a botanika professzora volt, s érdeklődése elsősorban a természettudományok iránt mutatkozott meg, több más tudományágba is belekóstolt. Az iskolaügy és nevelés, művelődés, gyűjtőtevékenység és muzeológia terén egyaránt kiemelkedőt alkotó Fábry Gömör-Kishont kultúráját és hagyományait nemcsak a megye és az Osztrák-Magyar Monarchia keretein belül, de annak határain túl is prezentálta.  Tagja volt az Országos Középiskolai Tanár-egyesületnek, a Királyi Magyar Természettudományi Társulatnak, valamint a bécsi Állat – és Növénytani Társaságnak. Egész életében a rimaszombati kulturális élet és közélet színvonalának emelésén dolgozott, s e közéletért végzett 60 évnyi lelkiismeretes munkája elismeréseként 1906-ban királyi tanácsossá nevezték ki.

A kiállított tárgyak a Gömör-Kishonti Múzeum történelmi könyvtárának, levéltárának, történelmi, néprajzi és természettudományi gyűjteményének részét képezik. Eredeti, korabeli gyűjteményi tárgyakról van szó: évkönyvekről, a sajátkezű levelezés darabjairól, kitüntetésekről, Fábry János hagyatékából származó személyes használati tárgyakról. A gyűjtemény önálló, szűkebb körét azok a tárgyak alkotják, melyeket maga Fábry ajándékozott a múzeumnak.

©2021-2023 | Készítette
Prognessa
chevron-left