A A+ A+
Gemersko-malohontské múzeum
Hé:
zárva |
Ke-Pé:
9:00 - 17:00 |
Szo-Va:
13:00 - 17:00
Történelem

Történelmi tárlatunk intézményünk legnagyobb gyűjteménye. Az állandó honismereti kiállítás részét képező tárlat Gömör és Kishont megyék hadászatának, gazdaságának, kormányzásának, művészetének és kultúrájának legérdekesebb és legjellemzőbb részeivel ismertet meg bennünket. Meglehetősen komoly és terjedelmes időszakot ölel fel, a Nagymorva birodalom korától egészen a 19. és 20. század fordulójáig. Hadászati részlegében középkori hadászati eszközök gyűjteményével találkozhatunk, valamint a törökellenes harcok és Habsburg ellenes rendi felkelések során használt eszközökkel. Az egykor Gömörben élt lakosság mindennapjait és életük gazdasági aspektusait pedig az egykori fazekas és órásmesterek, üvegesek és mészárosok, ácsok és egyéb mesteremberek portékain keresztül, például a céhtáblák és céhes pecsétek által mutatjuk be. A látogatók számára talán legizgalmasabb és leginkább figyelemfelkeltő műtárgy az Abusír el-Melekből származó lelet, egy Tasheritnetiak nevű egyiptomi hölgy múmiája. E műtárgy egyike a Szlovákiában kiállított mindössze öt egyiptomi múmiának. 1910-ben került Rimaszombatba, más egyiptomi műtárgyakkal egyetemben. Munkácsi Sütheő István, ügyvéd, földbirtokos és világutazó hozta haza egyiptomi kirándulásából. A múmia valamikor a Kr.e. 1087 és 664 közötti időszakból származik, tehát Tasheritnetiak a 21-25. királyi dinasztia korában élhetett.

hello world!
A többi
kiállítóteremhez
Fábry János (1830 - 1907)

Tárlatunk a Gömörmegyei Múzeum (jelenleg Gömör-Kishonti Múzeum) alapítójának és első igazgatójának munkássága előtt tiszteleg.

Fábry János 1830. július 30-én Losoncon látta meg a napvilágot, majd az 1850-es évektől Rimaszombatban élt és tevékenykedett előbb tanárként, aztán az Egyesült Protestáns Gimnázium igazgatójaként. E városban is hunyt el 1907. december 28-án, s a város régi temetőjében helyezték örök nyugalomra.

Fábry János hatása és munkássága túlmutatott régiónk határain. Noha a botanika professzora volt, s érdeklődése elsősorban a természettudományok iránt mutatkozott meg, több más tudományágba is belekóstolt. Az iskolaügy és nevelés, művelődés, gyűjtőtevékenység és muzeológia terén egyaránt kiemelkedőt alkotó Fábry Gömör-Kishont kultúráját és hagyományait nemcsak a megye és az Osztrák-Magyar Monarchia keretein belül, de annak határain túl is prezentálta.  Tagja volt az Országos Középiskolai Tanár-egyesületnek, a Királyi Magyar Természettudományi Társulatnak, valamint a bécsi Állat – és Növénytani Társaságnak. Egész életében a rimaszombati kulturális élet és közélet színvonalának emelésén dolgozott, s e közéletért végzett 60 évnyi lelkiismeretes munkája elismeréseként 1906-ban királyi tanácsossá nevezték ki.

A kiállított tárgyak a Gömör-Kishonti Múzeum történelmi könyvtárának, levéltárának, történelmi, néprajzi és természettudományi gyűjteményének részét képezik. Eredeti, korabeli gyűjteményi tárgyakról van szó: évkönyvekről, a sajátkezű levelezés darabjairól, kitüntetésekről, Fábry János hagyatékából származó személyes használati tárgyakról. A gyűjtemény önálló, szűkebb körét azok a tárgyak alkotják, melyeket maga Fábry ajándékozott a múzeumnak.

chevron-left